Psalm 100

Watter doel het God met ons almal op aarde? Met al die bewoners van die ganse aarde? In Efesiërs 1: 10 lees ons dat dit die bedoeling van God is om alles wat in die hemel en alles wat op die aarde is, onder een hoof te verenig, naamlik onder Christus. Hiervan getuig Paulus ook in Filippense 2: 10-11, sodat in die Naam van Jesus elkeen wat in die hemel en op die aarde en onder die aarde is, die knie sou buig en elke tong sou erken: “Jesus Christus is Here!” tot eer van God die Vader.

Dis presies waarvan Psalm 100 al praat. Juig tot eer van die Here, almal op aarde! Dien die Here met blydskap! Erken dat die Here God is. ’n Oproep dat alle mense en alle volke, ja, almal op aarde, dit sal doen. Dat elke tong sal bely dat die Here God is en elke knie voor Hom sal buig, nie net Israel nie.

Kan ons onsself dit voorstel dat daar ’n dag sal kom waarop al die volke van die ganse wêreld saam deur die poorte van die tempel van God sal ingaan en God sal prys en dien? Psalm 100 teken vir ons daardie prentjie waar al die bewoners van die aarde opgeroep word om saam die poorte van die huis van God binne te gaan om God te loof en Hom te dien. Al die volke is reeds sy eiendom omdat God hul Skepper is. Maar God wil graag dat al die mense op aarde deel sal wees van sy kudde en sy verbond.

Die belangrike punt wat Psalm 100 ons op die hart wil druk, is om daarvoor te lewe en te werk dat almal sal erken dat God die Here is. Mag God se doel met ons ook ons droom word waarvoor ons almal sal dien en werk. Daarvoor moet ons alles oorhê en daarvoor moet ons ons beywer!

Ds Arie Kuyper, Emeritus

 

af
af
Deel met behulp van
Copy link