Daniël 3: 24-30

Al die volke, nasies en taalgroepe is opdrag gegee om koning Nebukadnesar van Babel se goue beeld te aanbid. Drie Jode, Sadrag, Mesag en Abednego, steur hulle nie aan die bevel nie, en hulle word summier in ’n brandende oond gegooi. Tot die koning se ontsteltenis sien hy egter dat die drie vriende vry en ongedeerd rondbeweeg in die vuur, en om dinge erger te maak, is daar ’n vierde man by hulle. Wie is Hy? Wie is die vierde man?

Die vierde man is die groot Ek is; die Vader, die Seun en die Heilige Gees. Die vierde man is die Almagtige Here, Skepper van Hemel en Aarde, die Sterkte en Heerlikheid. Hy is Noag se Reënboog; Abraham se Offerlam; Dawid se Slingervel; die Leeu van Juda; die Alomteenwoordige; die Heilige. Hy is die Wonderdoener; die Hoëpriester; die Uitkoms; die Ewige Koning; die Hersteller van Gebroke Lewens; die Fontein van Lewende Water; die Regverdige Regter; die Voorsiener; die Redder en Verlosser; die Hoeksteen; die Oorwinnaar; die Groot Geneser. Hy is die Alfa en die Omega, die Begin en die Einde, die Eerste en die Laaste. Hy word ook genoem: Wonderbare Raadsman, Magtige God, Ewige Vader, Vredevors. Hy is die Affodil van Saron; die Lelie van die Laagtes; die Blink Môrester. Hy is die Goeie Herder; die Lig in die Duisternis; die Vaste Rots; die Brood wat Lewe Gee; die Sondelose Lam van God. Hy is Immanuel, God by ons. Hy is ons Vaste Hoop; die Weg, die Waarheid en die Lewe. is die vierde man in die vuuroond.

Toe hy die vierde man sien, roep Nebukadnesar uit: Daar is geen ander god wat in staat is om so te red nie. Aan Hom die eer en aanbidding!

Die vierde man daag altyd betyds op – binne-in die vuuroond, die leeukuil, die stryd, die ramp, die bankrotskap, die siekte, die teleurstelling, die hartseer, die gebrokenheid, die moedeloosheid. Maak nie saak waarmee jy gekonfronteer word of hoe sleg dinge lyk nie, die vierde man sal ook in jou lewe die verskil maak. Hy sal uitkoms, beskerming, hoop en redding bring.

Dr Johan van Staden, Sionspoort

Share via
Copy link
Powered by Social Snap