Psalm 126

Israel kyk terug op ’n tyd toe die Here hul lot verander het. Dit is moontlik dat hier verwys word na hul terugkeer uit ballingskap waar Israel se omstandighede merkbaar verander het. In die pelgrimslied kan ’n mens die vrolike stemming opmerk: …dit was vir ons soos ’n droom. Ons het gelag en gesing. Israel kyk terug en getuig dat God getrou wás. Maar dan bid hulle ook dat God in die hede en die toekoms hul omstandighede sal verander. Daar word nie gesê wat hul uitdagings is nie – wat hierdie woorde tydloos maak. Verander tog ook nou ons lot, Here…, bid Israel tot God. Hulle vertrou, vanuit God se getrouheid in die verlede, dat God getrou ís en altyd sál wees.

Die mense van die Bybelse tyd, veral in die Ou Testament, het die toekoms benader met die gesig na die verlede. Die geskiedenis het, met ander woorde, ’n belangrike rol gespeel in hoe die toekoms ingegaan is. Dit onderstreep die feit dat Israel eers vir hulself in hul huidige uitdagings opnuut moes uitmaak dat God in die verlede getrou wás, en daarom vertrou hulle ís God steeds getrou en sál God altyd só bly.

Ons benader die toekoms meermale met die gesig alleen na die toekoms gerig – die rug gedraai op die verlede. Ons vergeet soveel kere dat die Here vir my en jou behoue tot hier gebring het, waarom twyfel ons dan in God se getrouheid in die hede en toekoms? In die heilsgeskiedenis weet ons van God se verlossingsplan om sy enigste Seun te gestuur het – waarom twyfel ons dan in God se volgehoue leiding en teenwoordigheid in ons lewe deur die werking van die Heilige Gees?

Raak opnuut bewus van hoe gereeld God in die verlede in jou lewe getrou was. Dank God dat jy behoue gebring is tot hier – ook waar jy dalk nou voor die onbekende of voor uitdagings te staan kom. Dieselfde God wat jou tot hier gebring het, sál getrou bly.

Gebed

God wat wás, wat ís en wat weer sál kom, dankie dat U ook die Koning en Here van ons verlede, hede en toekoms is. Ons plaas ons tyd, lewe en vooruitsigte in u betroubare hande. Amen.

Ds Rudi Janse van Rensburg, Weltevreden

 

Share via
Copy link
Powered by Social Snap