Jeremia 12: 1-17

Jeremia staan met sy ontsteltenis voor die Here. Hy doen ’n beroep op die Here, die Regverdige, en hy is kwaad vir hierdie God van geregtigheid wat toelaat dat ongeregtigheid en boosheid hoogty vier. Hy vra uitdruklik dat die Here hierdie booswigte sal straf, dat hulle soos skape ter slagting gelei sal word.

Die antwoord wat die Here vir Jeremia gee, het hom glad nie bevredig nie – inteendeel, dit het sy situasie verder bemoeilik. Die Here gaan nie net aan sy geliefde volk hul besittings en hul grondgebied teruggee nie, Hy gaan dit ook aan die ander volke doen, en Hy gaan vir hulle ’n plek onder sy volk gee. Nie alleen betoon die Here barmhartigheid aan ’n volk wat dit glad nie verdien nie, sy genade kring ook wyer uit na die buurvolke van Israel.

Elkeen wat bereid is om die Naam van die Here as enigste God te bely, kan aanspraak maak op sy liefde, genade en ontferming. God se genade is nooit goedkoop nie. Mense wat die grootsheid van God se genade besef, wil spontaan berou toon oor hul sonde en belydenis van hul geloof doen. Die bevrydende boodskap wat wel uit hierdie gedeelte weerklink, is dat toegang tot God se genade, liefde en barmhartigheid nie meer eksklusief is nie. God se genade en liefde is so groot dat Hy die hele wêreld daarby insluit.

Ons vra na reg en geregtigheid, maar God verkies om met ons te praat oor barmhartigheid en deernis. Die Here wil Jeremia ook aan sy eie menslikheid herinner en hom tot die besef bring dat niemand hom aangestel het om as regter te oordeel nie. Die dienskneg bepaal nie die voorwaardes vir diens nie. Om dienskneg van die Here te wees, is in sigself ’n groot genoeg voorreg! Laat ons die lig wat na ons toe gekom en onder ons kom woon het, na die wêreld toe weerkaats. Die Here het nie mens geword ter wille van ’n klein groepie uitverkore mense nie – Hy het mens geword omdat Hy die ganse wêreld liefgehad het. Die koms van Jesus Christus na die wêreld is ’n boodskap van hoop, bevryding, liefde en genade vir alle mense.

Dr Elritia le Roux, Middelburg

 

af
af
Deel met behulp van
Copy link