Genesis 28: 10-17

Jesus Christus het ons kom leer om aan God te dink as ons Vader wat in die hemel is. God sorg vir ons soos ’n vader vir sy kinders. Ons hoef nie vir God bang te wees nie. Ons kan direk met God in gebed praat. Ons kan God só as ons Vader leer ken alleen deur Jesus Christus. Hy is die enigste weg tot God as Vader.

 

Maar Jesus verseker ons ook dat alle mag in die hemel en op die aarde aan Hom behoort. Hy belowe ons dat Hy altyd by ons is tot aan die voleinding van die wêreld. Dit is ’n geweldige troos dat daar nie ’n tyd of ’n plek is waar ons nie in God se teenwoordigheid is nie. Soms kan die gedagte daaraan ’n mens bang maak. Soos vir Jakob.

Jakob die bedrieër het van God en homself probeer wegvlug. Sy gewete het hom egter ingehaal. In sy droom kom hy tot die skokkende ontdekking dat God al die tyd by hom is. Die verrassing is dat God hom nie veroordeel vir al sy skelmstreke nie. Inteendeel: God maak ’n klomp beloftes aan Jakob! Wanneer Jakob hierdie onbeskryflike groot genade van God beleef, voel dit vir hom asof hy tuisgekom het in God se huis. Hy sien die plek as ’n poort na die hemel. Tussen hemel en aarde is daar ’n verbintenis. Die hemel is oop. God is nie net in die hemel nie, maar ook elke dag by ons op aarde.

Is dit nie wonderlike nuus vir my en jou ook nie? Dit is nie ons wat by God moet uitkom nie. Dit is God wat na ons toe kom. En God se teenwoordigheid is nie iets waarvoor ons bang hoef te wees nie. Daar is niks wat ons kan skei van die liefde van God nie.

Dit is inderdaad soos Psalm 139 dit stel: Waarheen sou ek vlug om aan u teenwoordigheid te ontkom? Klim ek op na die hemel, is U daar. Vlieg ek na die ooste, of gaan woon ek in die verre weste, ook daar lei u hand my, hou u regterhand my vas.

Dr Gerhard Lindeque, Bybelgenootskap van Suid-Afrika

Share via
Copy link
Powered by Social Snap