Markus 1: 21-28

Jesus het die sinagoge in Kapernaum op die sabbatdag besoek. Daar het Hy uit die Skrif gelees (vgl Luk 4: 16-21). Die mense het geluister en was verstom oor sy boodskap, want Hy het hulle geleer soos een wat gesag het. Anders as die skrifgeleerdes wat die handhawing van die tradisies beklemtoon, bring Jesus ’n nuwe boodskap: Bekeer julle, want die koninkryk van die hemel het naby gekom.

Terwyl Jesus besig was, het ’n man ingekom wat van ’n onrein gees besete was. Hierdie man was magteloos gevange en het nie meer sy eie wil gehad nie. Die bose gees was in beheer. Die bose geeste het hul uitbanning en verdelging gevrees (vgl Mark 5: 7). Daar in die sinagoge skreeu die bose gees deur die mond van die magtelose man: Wat het ons met U te doen, Jesus van Nasaret? Het U gekom om ons te verdelg?

Die bose geeste het geweet dat God self in die persoon van Jesus sou kom om hulle te verdelg en die mense te verlos. So het die bose gees daar in die sinagoge ’n vreemde maar merkwaardige getuienis gelewer: Ek weet goed wie U is; U is die Heilige van God! Op hierdie besondere wyse, deur ’n vreemde getuie, word die epifanie, die verskyning, van die gesalfde Messias, Jesus, aan die wêreld bekend gemaak.
Die titel Heilige van God bring tot uitdrukking dat Jesus anders is. Die bose geeste het geweet van die geweldige stryd wat voorlê, en hulle het hul verdelging gevrees.

Jesus het hulle bestraf en die bose gees uitgestuur. Hy het nie ’n magiese towerformule gebruik nie, maar doodgewoon net sy woord. Waar die bose verdryf word, begin die koninkryk van God.
Terwyl Jesus die bose verdelg, verlos Hy die hulpelose mens. Stuiptrekkings dui aan dat die bose geeste nie gedweë hul houvas op en besit van die mense laat vaar nie.

Jesus se roem en bekendheid het oral versprei en oral is oor Hom gepraat. Ons het die voorreg dat ons Hom ook mag ken, en ons behoort vandag ook oor Jesus te praat.

Dr Frans Boshoff, Emeritus/Chrissiesmeer

af
af
Deel met behulp van
Copy link