Markus 14: 32-42

In Suid-Afrika is daar ’n paar tonnels, en so ook, figuurlik gesproke, in ons lewens. Sommige is donkerder en langer as ander. Dis onvermydelik, jy moet daardeur. Vir ons is hierdie tonnels werklikhede soos siekte, hartseer, verlies van werk. Wanneer dit voor ons lê, maak dit ons bang.

Jesus het in Getsemane op sy knieë met die Vader geworstel voor ’n donker tonnel. Daar sien ons dat, alhoewel Hy volkome God is, Hy volkome mens geword het, met menslike emosies van angs en benoudheid.

In ons lewe kan vrees in twee kategorieë verdeel word. Een kategorie is vir die dinge wat jy moet doen, soos ’n bepaalde taak wat jy bang is om aan te pak. Die ander kategorie gaan oor dinge wat jy gewoon moet deurgaan, soos om oud te word, af te tree, deur siekte te gaan. Hoe kom jy daardeur? Jesus se lydensweg, die beker van oordeel wat Hy gedrink het, hoef en kan ons nie deurgaan nie. Tog leer ons ’n paar dinge uit sy hantering daarvan.

Eerstens lees ons dat selfs Hy benoudheid ervaar het. Vir ons bied dit op ’n manier rustigheid dat ons nie skuldig hoef te voel as ons beangs is nie. Dis ’n menslike emosie. Tweedens lees ons dat Hy opreg en eerlik met die Vader gepraat het as Abba, Vader… ’n Mens sien as’t ware ’n kind wat op sy Pa se skoot gaan sit en eerlik met Hom praat. Derdens het Hy alles in vertroue by Hom gelaat: …laat u wil geskied… Laastens lees ons dat Hy vir sy dissipels sê dat Hy doodsbenoud is. Praat met geliefdes as jy deur donker tye gaan. Hulle kan daar wees vir jou en vir jou bid.

Onthou, God is by jou deur die berge, die dale, die klowe en die donker tonnels. Dawid sê tog: Selfs al gaan ek deur donker dieptes, sal ek nie bang wees nie, want U is by my. In u hande is ek veilig (Ps 23: 4).

Ds Louw van der Linde, Evander

Share via
Copy link
Powered by Social Snap