1 Petrus 4: 12-19

Die mensdom het die geneigdheid om baie vinnig lysies op te stel van al die swaarkry en lyding wat ons moet verduur en van al die bekommernisse wat deel is van ons daaglikse lewe. Ons word daagliks op verskeie maniere gekonfronteer met sake en gebeurtenisse en omstandighede wat die mat onder ons voete wil uitruk. Ons gee dit name soos ekologiese krisis, maatskaplike probleme, gesondsheidsrisiko’s, ekonomiese terugslae, tegnologiese ontploffing of watter saak ook al ons fokus is op ’n gegewe oomblik. Die vraag is egter: Is al hierdie lysies wat ons opstel en waarop ons fokus vir God relevant en belangrik? Anders gestel: Is dit wat ons dink lyding en swaarkry is, dieselfde as dit wat God bedoel wanneer Hy sê dat ons as Christene sal ly?

In 1 Petrus 4: 12 lees ons dat ons nie verbaas moet wees oor die vuur-proef waaraan ons onderwerp word nie en dat dit nie vreemd is dat dit met ons gebeur nie. Op grond daarvan word ons aangemoedig om bly te wees dat ons in die lyding van Christus kan deel, want dan loop ons ook oor van vreugde by sy wederkoms in heerlikheid. Wanneer ons as Christene ly, beteken dit dat ons die regte perspektief het oor die krag van Jesus Christus se lyding en sterwe in ons lewens. Die bereidheid om ter wille van die Naam van die Here beledig te word en lyding deur te maak, bevestig aan ons dat God in alle omstandighede vir ons die geloof en die moed gee om te bly volhard. Daarom moet dié wat ly omdat God dit wil, hulle lewe toevertrou aan die getroue Skepper, en aanhou goed doen (1 Pet 4: 19). Ons swaarkry in hierdie lewe moet nie gemeet word aan ons voorspoed nie, maar aan dit wat ons ter wille van Christus se Naam verduur.

Aan sy verbond bly Hy getrou;

beloftes sal Hy hou.

Daarom kan ons Hom altyd dien

solank ons hier mag leef.

Die vyand sal ons werke sien

en almal voor Hom beef.

(Gesang 319: 2)

Ds Martin Meyer, Secunda

af
af
Deel met behulp van
Copy link