Psalm 46: 1-4

Immanuel – God by ons. Immanuel is die naam wat vroue van ou Israel vir God gegee het. Psalm 46: 1-4 was ’n lied wat vroue gesing het as ’n kind gebore word. God is by ons. Hy is ons toevlug. Daarom sal ons nie bang wees nie. God het nog altyd beskerm en gehelp, daarom is ons vir niks bang nie, selfs nie vir ’n aardbewing wat die grond laat skeur, berge laat wegsink en die see teen die land laat aandruis nie. Die vroue het Immanuel rondom die kraambed geprys, al het hulle geweet dat hierdie klein kindjie wat nou gebore is, se toekoms onseker is. Die hoop was daar dat God sal ingryp en sekerheid in die onsekerheid sal gee.

Later is Psalm 46 uitgebrei en het dit ’n tempellied geword, ’n lied wat deur mans gesing is. Maar in die eerste vers van hierdie Psalm word die manne herinner aan waar die lied vandaan kom – die 1953 Afrikaanse vertaling skryf voor hoe hierdie lied gesing moet word: Met sopraanstemme. Dis eintlik die vroue se lied hierdie! Vroue wat hul kinders in hul harte hou.

Luther se bekende lied ’n Vaste burg is onse God (Ges 476) is op Psalm 46 gebaseer. Dis juis geskryf toe Luther in die diepste nood was, voortvlugtig en onseker oor sy toekoms. As ons bang en onseker is, kan ons steeds dink aan wat God in die verlede vir ons gedoen het. Ons ervarings van gister en eergister bevestig God se intense betrokkenheid by ons. Dalk bring ons onthou ons terug na ’n Verlosser aan ’n kruis wat ook in sy uiterste nood kon sê: Vader, in u hande gee Ek my gees oor. ’n Verlosser wat sy Vader ook as Immanuel geken het en toe Immanuel vir ons geword het. Mag ons ook in ons nood en onsekerheid in staat wees om te begryp hoe wyd en ver en hoog en diep die liefde van Christus strek. Hy is Immanuel – God by ons.

Dr Sanrie de Beer, Philadelphia/Bybelgenootskap van Suid-Afrika

af
af
Deel met behulp van
Copy link