Klaagliedere 3: 1-30

Die Libanees-Amerikaanse skrywer, digter en filosoof Kahlil Gibran (1883-1931) het gesê: Twyfel besef nie altyd dat geloof sy/haar tweelingbroer is nie. Gibran verklap met hierdie woorde baie gelowiges se worsteling met die konsep van twyfel. Ons dink dikwels dat twyfel die teenkant van geloof is. Ons voel soms skuldig dat ons twyfel, want dalk sal mense dink dat ons geloof verwerp het.

In Klaagliedere 3 hoor ons van ’n persoon se eerlike worsteling met die Here. Die digter skryf teen die agtergrond van die val van Jerusalem in 586 vC onder die magtige Babiloniese Ryk. Die digter was moontlik ’n getuie van die verskriklike slagting wat onder die Judeërs plaasgevind het in die Babiloniese aanvalle, en ook van die vernietiging van die tempel in Jerusalem. Alles waaraan die digter en sy/haar mense vasgehou het, alles wat vir hulle belangrik was, is tot die grond toe platgeslaan. Asof dit nie reeds erg genoeg was nie, is sommige van hierdie Judeërs weggevoer om in Babilon te gaan woon, wat beteken dat families in die proses uitmekaar geskeur is. Die digter skryf oor hul ervarings te midde van hierdie verwoesting, maar op so ’n universele manier dat die woorde van toepassing kan wees op enige persoon se eie worstelinge en twyfel.

Net wanneer dit lyk of die digter se situasie die oorhand gekry het, sien ons dat dit nie die einde van die Here se pad met die digter is nie. In die middel van die digter se klaaglied kry ons iets wat ons glad nie verwag nie – en dit is hoop (vgl Klaagl 3: 21-30). Daar is soms ervarings in ons lewens wat die deur van twyfel vir ons oopsluit. Die digter herinner ons egter ook daaraan dat ons wel deur twyfel heen kan hoop. Die feit dat ons ons worstelinge en twyfel voor die Here se voete mag neerlê, gee vir ons die hoop dat die Here tog ons diepste hartseer aanhoor. Daar is – ten spyte van die baie redes wat ons het om kwaad te word en te twyfel – ook genoeg redes om te kan bly hoop. Mag ons deur twyfel heen die lig van hoop raaksien.

Ds Steve Oxton, Wapadrant

Share via
Copy link
Powered by Social Snap