Titus 2: 11-13

Die wêreld waarin ons leef, is so maklik om na te boots. Dit is so maklik en vinnig om die waardes en standaarde van die mense in die wêreld aan te leer. Paulus skryf vir Titus dat dit juis dít is waarvoor hy versigtig moet wees in sy lewe, omdat die leefstyl van die wêreld sonder God is. Alhoewel die leefstyl van die wêreld van buite af aantreklik lyk, is dit inderwaarheid vol begeertes en goddeloos, ’n leefstyl sonder God.

Ek en jy is in die wêreld, maar ons is nie van die wêreld nie. Daar word van ons gevra om anders op te tree. Ons lewe moet getuig van die hoop wat daar in ons elkeen se harte lê. Ons hoop lê in die lewe, sterwe en opstanding van Jesus Christus, ons Here. En verder in die belofte dat Hy ons nie soos weeskinders alleen sal los nie, maar dat Hy weer na ons toe kom (Joh 14: 18). Ons moet hierdie hoop elke dag uitleef, ons moet hierdie hoop ’n werklikheid maak deur ons woorde en ons dade.

Ons moet aktief en dinamies deelneem aan die verkondiging van die evangelie van Jesus Christus, en ons moet die koninkryk van God dieper en wyer in die wêreld gaan verkondig. Hierdie dinge kan nie gedoen word deur die waardes en leefstyl van die wêreld aan te neem nie, maar alleen deur te lewe met selfbeheersing en opregtheid, deur elke dag die Godsvrug wat in ons harte leef, uit te dra na buite toe.

Ons moet elke dag so leef dat die wêreld kan sien hoe ons met opgewondenheid uitsien na die gelukkige dag wanneer ons Here weer kom.

Ds André Steinmann, Piet Potgieter

 

Titus 2: 11-13

Die wêreld waarin ons leef, is so maklik om na te boots. Dit is so maklik en vinnig om die waardes en standaarde van die mense in die wêreld aan te leer. Paulus skryf vir Titus dat dit juis dít is waarvoor hy versigtig moet wees in sy lewe, omdat die leefstyl van die wêreld sonder God is. Alhoewel die leefstyl van die wêreld van buite af aantreklik lyk, is dit inderwaarheid vol begeertes en goddeloos, ’n leefstyl sonder God.

Ek en jy is in die wêreld, maar ons is nie van die wêreld nie. Daar word van ons gevra om anders op te tree. Ons lewe moet getuig van die hoop wat daar in ons elkeen se harte lê. Ons hoop lê in die lewe, sterwe en opstanding van Jesus Christus, ons Here. En verder in die belofte dat Hy ons nie soos weeskinders alleen sal los nie, maar dat Hy weer na ons toe kom (Joh 14: 18). Ons moet hierdie hoop elke dag uitleef, ons moet hierdie hoop ’n werklikheid maak deur ons woorde en ons dade.

Ons moet aktief en dinamies deelneem aan die verkondiging van die evangelie van Jesus Christus, en ons moet die koninkryk van God dieper en wyer in die wêreld gaan verkondig. Hierdie dinge kan nie gedoen word deur die waardes en leefstyl van die wêreld aan te neem nie, maar alleen deur te lewe met selfbeheersing en opregtheid, deur elke dag die Godsvrug wat in ons harte leef, uit te dra na buite toe.

Ons moet elke dag so leef dat die wêreld kan sien hoe ons met opgewondenheid uitsien na die gelukkige dag wanneer ons Here weer kom.

Ds André Steinmann, Piet Potgieter

af
af
Deel met behulp van
Copy link