2 Timoteus 3: 1-10

Die skrywer van hierdie brief wat in Paulus se naam geskryf het, verduidelik vir Timoteus hier dat daar in die laaste dae swaar tye sal kom. Dit is belangrik om op te let dat sy gebruik van die term laaste dae nie letterlik verwys na die laaste dae van die wêreld nie, maar eerder ’n aanduiding is van ’n periode. Die laaste dae verwys na die periode tussen die eerste koms van Christus en sy wederkoms. Dus bly Paulus se woorde relevant, selfs vir ons vandag, en ook vir die mense wat nog kom. Paulus sê dat swaar tye gaan kom. Dadelik dink ons dalk aan aardbewings, oorstromings, hongersnood, ensovoorts – verskynsels wat so gewild onder filmmakers is.

Die dinge wat Paulus noem, is egter nie een van hierdie nie. Hy sê mense gaan die oorsaak wees van die swaar tye, soos wat dit nog maar altyd was. Mense in hul liefdeloosheid, geldgierigheid en selfsug. Menslike neigings wat maak dat selfs gelowiges soms weer terugval in liefde vir hulself en die aardse dinge, in plaas daarvan om te volhard in hul liefde vir God. Hulle sal nog die uiterlike skyn van die godsdiens hê, maar die krag van die godsdiens sal hulle nie ken nie.

Daarom moet ons as gelowiges bewus wees van daardie menslike geneigdheid wat ook in ons is, en volhard in ons liefde vir God. Ons moet ook altyd bewus bly van dit wat ons kan weglei van God se liefde af, soos versoekinge en valse leer. Hy verwys na Jannes en Jambres, valse profete wat voorgegee het dat hulle dieselfde kan doen as Moses en Aäron, en dat die volk dus na hulle moet luister. Niks en niemand kan God se liefde van ons af wegneem nie, daarom moet ons so volhard dat ons nie van ons kant af ons liefde vir Hom ondergeskik stel aan ons liefde vir die wêreld nie.

Ds Gustav van Zyl, Phalaborwa

af
af
Deel met behulp van
Copy link