Verkiesings

Kommissie van die Algemene Kerkvergadering Voorsitter Ungerer AG dr (André) – HTK Visevoorsitter Dreyer WA prof (Wim) – UP Skriba Kok WJJ ds (Willem) – Potchefstroom Viseskriba Van der Merwe JF ds (Hannes) – Pretoria-Oos Predikantslid 1 Hertzog...

Kommisie foto toets

Kommisie van die Algemene Kerkvergadering Voorsitter Ungerer AG dr (André) – Pretoria-Oos (175) Skriba Naam Predikantslid Naam Predikantslid...

Aanvaarde beskrywingspunte

BESKRYWINGSPUNT 1:  KOMMISSIE VAN DIE AKV SINERGIE ONDERWEG NA 2025 Alle gemeentes, ringskommissies en sinodale strukture streef deurlopend sinergie na.  Die Kerk voer gesprek om die bediening aan lidmate en die gemeenskap te bevorder deur kerklike belange en dienste...

Uit die Woord

Tot alles in staat Ek weet wat armoede is en ek weet wat oorvloed is; van alles het ek ondervinding: om genoeg te hê om te eet sowel as om honger te ly, om oorvloed te hê sowel as om gebrek te ly. Ek is tot alles in staat deur Hom wat my krag gee. (Filippense 4:...
af
af