Getalle verblind

Getalle verblind

Kerklike gesprekke word oorheers deur getalle. Is dit moontlik om ander kriteria te gebruik om ons dienswerk in die Kerk te evalueer? Getalle was nog altyd belangrik in en vir die Kerk. Baie tyd word in vergaderings bestee aan dit wat getel kan word: geld en lidmate....