Ek dring daarop aan dat daar in die eerste plek met smeking, voorbidding en danksegging gebid moet word vir alle mense… (1 Timoteus 2: 1, AFR1983)

Lees 1 Timoteus 2: 1-7   

Broers en susters in ons Here Christus, vir wie bid u? Ons bid seker almal vir die mense vir wie ons lief is, maar is dit genoeg?

Paulus vra vir Timoteus om vir alle mense te bid, en in die besonder vir die owerheid en almal wat in magsposisies oor die volk gestel is. ’n Mens kan verstaan watter groot opdrag dit vir Timoteus en sy gemeente moes gewees het. Die regering vir wie hulle moes bid, was die heidense Romeinse owerheid, ’n owerheid wat die bloed van Christene gesoek het!

U en ek word ook opgeroep om vir die regering van die dag te bid. Dit beteken nie noodwendig dat die Kerk ’n ondersteuner van die owerheid is of instem met sy beleid nie. God wil hê dat daar orde sal wees. Daarom moet daar ’n owerheid wees en daarom moet die Kerk vir die owerheid bid.

Wanneer ons bid, dank ons God vir sy goedheid en sorg, en bid ons dat die owerheid sy taak – wat hy van God alleen gekry het – goed en reg sal verrig. Ons moet vir alle mense en dan in die besonder vir die owerheid bid, sodat hulle gered sal word. Dat hierdie mense vir wie ons bid gered word, is dus eintlik die eindpunt van ’n hele kettingreaksie. In vers 2 sê Paulus dat vir die regering gebid moet word sodat ons ’n rustige en stil lewe kan lei in volkome toewyding aan God… Wanneer daar kalmte en vrede in die land is, is dit makliker om die evangelie na die uithoeke van die aarde uit te dra. Vir hierdie kalmte en vrede moet die owerheid sorg, en daarvoor word gebid.

Maar dit is nie die uiteindelike doel nie. Die uiteindelike doel bly steeds dat hierdie mense gered sal word, selfs al stem ek dalk nie saam met hul politieke sienings nie. Maar kan ’n heiden gered word? Kan ’n heidense owerheid gered word?

Verse 3 en 4 sê: So is dit goed en aanneemlik vir God, ons Verlosser, wat wil hê dat alle mense gered word en tot kennis van die waarheid kom. U en ek kan dus nie besluit Piet en Koos en Klaas is heeltemal te sleg om gered te word en daarom bid ek nie eens vir hulle nie.

Vers 6 sê: Christus… (het) Homself as ’n losprys vir almal gegee. Dit is daarom moontlik ook vir ’n heiden – ’n ongelowige – om van God te leer, en te glo. Christus het nie net vir u en vir my aan die kruis gesterf nie, maar vir alle mense! Hy het nie net vir die Jode of vir die Romeine of vir die Afrikaners of vir die armes of net vir mans of net vir die middelklas gesterf nie, maar ook vir diegene uit die Chinese volk, en die Amerikaners, en die Zoeloes, en die rykes, en die owerheid wat glo!

Hou ons verantwoordelikheid nou op as ons gebid het vir alle mense? Nee! Wanneer ons opgestaan het van ons knieë af, moet ons moue oprol en begin werk! Nie net om fondse vir ons eie gemeente in te samel nie, maar ook en veral om die evangelie te gaan verkondig aan alle mense.

Die minste, maar ook die beste wat u en ek kan doen, is om te doen soos wat in ons Skrifgedeelte gevra word: Bid met oorgawe dat mense sal glo en gered sal word, want die mensdom, die wêreld, weet nie altyd dat hy afstuur op groot ellende nie. Bid sodat mense gered kan word – wie hulle ook al is!

Share via
Copy link
Powered by Social Snap