Predikante (73ste AKV)

Ayres J ds (Johan) – Germiston (100) Bacon M ds (Marius) – Rust Der Winter (101) Barnard D ds (David) – Magaliesmoot (102) Benadé IL ds (Innes) – Oudtshoorn (103) Bester D ds (Dolf) – Boksburg (104) Bester JP dr (Johan) – Randfontein Midpark (105) Beukes APJ ds...

Verkiesings

Kommissie van die Algemene Kerkvergadering Voorsitter Ungerer AG dr (André) – HTK Visevoorsitter Dreyer WA prof (Wim) – UP Skriba Kok WJJ ds (Willem) – Potchefstroom Viseskriba Van der Merwe JF ds (Hannes) – Pretoria-Oos Predikantslid 1 Hertzog...

Kommisie foto toets

Kommisie van die Algemene Kerkvergadering Voorsitter Ungerer AG dr (André) – Pretoria-Oos (175) Skriba Naam Predikantslid Naam Predikantslid...

Afgevaardigdes

Adriaanzen MC oudl (Joey) – Newlands (300) Badenhorst BJ oudl (Badie) – Witfontein (601) Baker EE oudl (Enid) – Strand (603) Barnard JH oudl (Johan) – Eendracht (303) Basson F oudl (Francois) – Drie Riviere-Oos (604) Beeslaar SE oudl...

Predikante (72ste AKV)

Ayres J ds (Johan) – Germiston (100) Barnard D ds (David) – Magaliesmoot (101) Bester D ds (Dolf) – Boksburg (103) Bester JP ds (Johan) – Pretoria-Noord (102) Beukes APJ ds (Dries) – Emeritaat, Swartkop (104) Beukes CJ dr (Johann) –...

Aanvaarde beskrywingspunte

BESKRYWINGSPUNT 1:  KOMMISSIE VAN DIE AKV SINERGIE ONDERWEG NA 2025 Alle gemeentes, ringskommissies en sinodale strukture streef deurlopend sinergie na.  Die Kerk voer gesprek om die bediening aan lidmate en die gemeenskap te bevorder deur kerklike belange en dienste...
af
af