11 Augustus – Wandel saam met God

11 Augustus – Wandel saam met God

Job 39 Van die begin tot die einde word Job aangebied as ’n vroom en opregte dienaar van God (Job 1: 1; 42: 7-8). Maar te midde van sy toegewydheid, ervaar Job ontsaglik baie lyding in sy lewe (Job 1-2), tot so ’n mate dat Job selfs sy eie geboortedag vervloek (Job 3:...
11 Augustus – Wandel saam met God

9 Augustus – 9 Augustus

Lukas 6: 27-36 As ons getuies van God wil wees, is dit vanselfsprekend dat ons sal weet wie God is. As sy kinders sal ons ook karaktertrekke van ons Vader moet vertoon sodat mense die verwantskap kan raaksien. Jesus het immers self gesê dat ons ons lig so voor die...
11 Augustus – Wandel saam met God

8 Augustus – Jesus doen gasvryheid

Hebreërs 13: 1-2 ’n Man vertel my van sy eerste besoek aan die kerk toe hy stad toe getrek het. Bang dat hulle laat sal wees omdat hulle nie die paaie ken nie, ry hulle vroeg die Sondagoggend. Hulle daag baie vroeg by die kerk op en gaan parkeer onder ’n koelteboom....
11 Augustus – Wandel saam met God

7 Augustus – Geloof doen medelye

Esegiël 16: 4-8 Goeiemôre, goeiemiddag, goeienaand. Baie dankie vir ’n wonderlike aand. Veels geluk en bly te kenne vat die hand. Simpatie, want ek voel saam met jou vanaand. Dis alles woorde, net leë woorde – op vals akkoorde en almal sing dit, almal sing, ja almal...
11 Augustus – Wandel saam met God

6 Augustus – Geloof doen lig

Johannes 7: 53 – 8: 20 Jesus het op ’n  keer van Homself gesê: Ek is die lig vir die wêreld (Joh 8: 12). By ’n ander geleentheid het Hy weer vir sy dissipels gesê: Julle is die lig vir die wêreld (Matt 5: 14). Hierdie oënskynlike teenstrydigheid kry betekenis as ons...
af
af