26 Oktober – Ek is ook ’n “geneser”

26 Oktober – Ek is ook ’n “geneser”

Matteus 4: 23-25 In Jesus se tyd het die mense anders oor siekte gedink as ons. Vir ons is siekte net ’n liggaamlike probleem. In Jesus se tyd was dit ’n bietjie meer ingewikkeld. As jy ’n ernstige of ’n aansteeklike siekte gehad het, het die mense geglo dat die Here...
26 Oktober – Ek is ook ’n “geneser”

25 Oktober (Hervormingsfees) – Het ek ’n dokter nodig?

Matteus 9: 9-13 Wat is die verskil tussen mense wat ’n dokter, dit wil sê, vir Jesus nodig het, en mense wat Jesus nie nodig het nie? Die Fariseërs het Jesus oral gevolg en geluister na alles wat Hy sê. Hulle het egter nie geluister omdat hulle meer van God se...
26 Oktober – Ek is ook ’n “geneser”

24 Oktober – Jesus som die wet van die Here op

Matteus 5: 17-20 Partymaal voel dit asof daar te veel wette en voorskrifte in die Bybel is. Dit is onmoontlik om alles na te kom! En met elke wet wat ons oortree, skuif ons net verder en verder van die Here af weg. In Jesus se tyd was dit nog soveel erger. Die wet het...
26 Oktober – Ek is ook ’n “geneser”

23 Oktober – Here, Here!

Matteus 7: 21-23 Lees die teks een keer hardop deur. Lees dit dan ’n paar keer deur totdat jou gedagtes stop by ’n bepaalde woord of frase wat jou aanspreek. Neem jou tyd om heen en weer te lees deur die dialoog soos deur Jesus verwoord. Lees dit ’n laaste keer en...
26 Oktober – Ek is ook ’n “geneser”

22 Oktober – Leidsman van hulle, Leidsman van my

Hebreërs 2: 5-18 Lees die verse en waak teen dwalende gedagtes. Herhaal die woorde of frases ’n paar keer. Wanneer jy agterkom dat jou gedagtes dwaal, probeer weer terugkeer na die woord of frase wat jou aangespreek het. Probeer die skrywer volg wanneer hy oor Jesus...
26 Oktober – Ek is ook ’n “geneser”

21 Oktober – Ek is soms ’n haastige aanklaer

Matteus 16: 22 Lees vandag se Skrifgedeelte en let op die ongeduldige, self-gesentreerde reaksie van Petrus. Lees verse 21 tot 28 stadig deur, neem jou tyd vandag. Neem jou tyd. Dit is juis die haastigheid van ons lewens waarteen ons wil waak. Lees die verse weer deur...
af
af