22 September – Jy is ook ’n gestuurde

Lukas 10: 1-20 Ons lees in vandag se gedeelte dat die Here 72 ander dissipels gestuur het met ’n opdrag. Hulle moes gaan na die dorpe wat die Here nog wou besoek, met ’n baie dringende boodskap. Hulle moes verkondig: Die koninkryk van God het naby gekom… Ons het...

21 September – Wie is die belangrikste?

Markus 9: 33-37 Wie is die belangrikste in ’n ry by, sê nou maar, die kitsbank? Die voorste persoon, natuurlik, want hy word volgende gehelp. Die belangrikste ou in die ry is die voorste ou… Jesus en sy dissipels is op pad na Kapernaum. Die gebruik in daardie...

20 September – Die prys van dissipelskap

Lukas 14: 25-35 Soms volg ons Jesus, sonder om werklik te verstaan wat dit beteken en wat dit van ons vra om ’n ware Christen te wees. Partykeer trap ons in ’n slaggat, dat ons onsself as ware dissipels van Jesus beskou terwyl ons dit nie regtig is nie. Ja, ons kan...

19 September – Ek, geroep as dissipel?

Markus 10: 46-52 Die volgende nege dae gaan ons kyk wat dit beteken dat ons, as dissipels van die Here, daar waar die Here ons geplaas het, ’n verskil kan maak. Ook jy is deur Jesus geroep om sy dissipel te wees en ’n verskil in hierdie wêreld te maak. Dalk besef jy...

18 September – Ons leef in ’n permanente grenssituasie

Hebreërs 4: 1-11 Die vroeë Christene het ’n spoedige wederkoms verwag, nog tydens hul leeftyd. Die tweede geslag Christene het dit noodwendig anders begin verstaan. Die einde breek aan wanneer jy sterf. Dis hoekom ons tans in ’n permanente grenssituasie leef, op die...

17 September – Ons glo aan die opstanding van die liggaam

1 Korintiërs 15: 12-19 Die Griekse filosoof Plato (427 vC) se siening dat die siel onsterflik is, het vir baie eeue sterk invloed op die kerk uitgeoefen. Tot vandag is daar gelowiges wat daaraan glo. Die kerk het eeue gelede reeds teen hierdie siening van Plato gekies...
af
af