15 November – Liefde

Romeine 13: 8-14 Paulus verduidelik hoe die lewe lyk van mense wat deur God verlos en nuutgemaak is. Om aan God te behoort, is nie bloot ’n transaksie, ’n status of ’n nuwe toekoms eendag in die hemel nie. Om aan God te behoort, is om nou reeds nuutgemaak te wees deur...

14 November – Prioriteite

Lukas 10: 38-42 Christene beleef dieselfde uitdagings in elke generasie. Daar is twyfel, teenstand, ontmoediging, verdeeldheid, verwerping, die stryd teen selfsug, en so kan die lysie langer raak. Maar vandag kan ons uit die teksgedeelte leer hoe ons met hierdie...

13 November – Al sou die vyeboom nie bot nie

Habakuk 3: 17-19 As mense koppel ons juis ons vreugde en blydskap aan besittings, dinge buite ons. Meer geld beteken daardie luukse motor waarna jy so lank al smag, of daardie vakansie in Europa wat jy al jare lank beplan. Dinge buite ons, en ongelukkig ook dikwels...

12 November – Die regte koers

Jesaja 30: 18-21 Wanneer jy die regte koers verlaat, sal jy agter jou ’n stem hoor sê: Hier is die pad, loop hierlangs. Hierdie profesie word aan die Judeërs gerig, omdat hulle ontrou was aan God. Hulle moet God se stem by monde van die profeet hoor en terugkom na die...

11 November – Vaste fondament

Matteus 7: 24-29 Hierdie is sekerlik een van Jesus se bekendste gelykenisse. Ons vind ook die tradisionele kontras tussen die wyse en die dwase man, een wat op sand bou en een wat op rots bou. In die gelykenis word daar nie veel oor die huis self gesê nie. Ons kan...

10 November – My God, my God

Psalm 22 Hoekom het U my verlaat? Hierdie retoriese vraag herinner ons aan omstandighede wat ons almal vrees, omstandighede wat maak dat ons ook van God verlate kan voel. Soos vir die Psalmdigter, lyk dinge rondom ons dalk vir ons donker en seer. Ons kon miskien ons...
af
af