Grepe uit die geskiedenis van die NHKA: Span geestelike werkers tydens die Groot Trek (Deel 2)

Op die Sesde Algemene Kerkvergadering van die Nederduitsche Hervormde Kerk in Zuid-Afrika in November 1842, is die naam van die Kaapse Nederduitsche Hervormde Kerk (vasgestel sedert 2 November 1824) verander na die Nederduitsch Gereformeerde Kerk van Zuid-Afrika. Op...
Vrae oor Nagmaal

Vrae oor Nagmaal

Geagte Redaksie Waarom mag kinders nie Nagmaal gebruik nie? Ek het vroeër vir prof Piet Geyser dieselfde vraag gevra en hy het met my saamgestem dat dit tog toegelaat kan word. Ook ’n vraag waarom net mense wat nie onder tug in ander gemeentes staan nie, ook Nagmaal...
Uit die Woord

Uit die Woord

Volg My! Toe het Jesus vir sy dissipels gesê: “As iemand saam met My wil kom, dan moet hy nie dink aan wat hy self graag wil hê nie. Hy moet lewe soos iemand wat weet dat hy aan ’n kruis sal sterf. Dit is hoe hy My moet volg. Want as iemand homself wil red, dan sal hy...