Die begin van die Jac van Belkum-kinderhuis

Die begin van die Jac van Belkum-kinderhuis

Min van ons het al regtig óú eksemplare van Die Hervormer onder oë gehad. In DE HERVORMER van 15 Julie 1923 – ’n maandelikse A4-grootte kerkkoerantjie van gemiddeld 25 bladsye – vind ons op bladsy ix ’n “OPEN BRIEF” oor die “NEDERDUITS HERVORMD WEESHUIS TE...
Uit die Woord

Uit die Woord

Die Here is met ons Net een ding het ek van die Here gevra en dit sal ek najaag: dat ek my hele lewe lank in sy huis mag woon om sy goedheid te belewe en daaroor na te dink in sy tempel. (Psalm 27: 4, AFR1983) Voel jy soms of die Here te vér is?Twyfel jy soms aan God...