Uit die Woord

Uit die Woord

Soos ’n kindjie by sy moeder ’n Pelgrimslied. Van Dawid. Here, my hart is nie hoogmoedig en my oë nie verwaand nie. Ek hou my nie besig met groot dade of wonderwerke bo my vermoë nie. Nee, ek het my gemoed tot kalmte en bedaring gebring. Soos ’n kindjie by sy ma, soos...
af
af