Sketse uit die geskiedenis van die Hervormde Kerk (1824-2024) Denkrigtings in Hervormde Teologie (2): Dialektiese Teologie

Dit word algemeen aanvaar dat die dialektiese teologie ’n groot invloed op Hervormde teologie uitoefen. Prof Jimmie Loader het by geleentheid geskryf dat daar ’n natuurlike ontwikkeling is vanaf die etiese teologie (wat ons in die vorige aflewering bespreek het) na...

Uit die Woord

Ek voel doodsbenoud! Toe kom hulle by ’n plek met die naam Getsemane, en Jesus sê vir sy dissipels: “Sit hier terwyl Ek gaan bid.” Daarna neem Hy vir Petrus, Jakobus en Johannes saam met Hom. Hy het ontsteld en beangs geword en vir hulle gesê: “Ek voel doodsbenoud....