Sketse uit die geskiedenis van die Hervormde Kerk (1824-2024) Denkrigtings in Hervormde Teologie (1)

Een van die kenmerkende eienskappe van die Hervormde Kerk is die unieke teologie wat in die Kerk beoefen word. Hervormde teologie was altyd iets anders as Gereformeerde teologie, wat byna uitsluitlik teruggryp na die formulerings van Johannes Calvyn en die Sinode van...

Uit die Woord

Wind kan jy nie sien nie Toe die dag van die pinksterfees aanbreek, was hulle almal op een plek bymekaar. Skielik was daar ’n geluid uit die hemel soos van ’n geweldige stormwind, en dit het die hele vertrek gevul waar hulle gesit het. Hulle het iets soos vuur gesien...