In aanloop tot die 72ste Algemene Kerkvergadering

Dis amper die Nederduitsch Hervormde Kerk van Afrika se Algemene Kerkvergadering (Sondag 22 tot Donderdag 26 September 2019) en ek wou al lankal ’n aftelling met geskiedenisbrokkies tot die opening aanpak – en toe het dr Wouter van Wyk, sekretaris van die Kommissie...

Kortliks…

Die Tussenkerklike Raad, bestaande uit verteenwoordigers van die Gereformeerde Kerke in Suid-Afrika, die Nederduitse Gereformeerde Kerk en die Nederduitsch Hervormde Kerk van Afrika, het op 18 Julie die Sinode van Dordtrecht 400 jaar gelede herdenk. ’n Dag lank het...

Vooronderstelling, vooroordeel en die evangelie

Daar was ’n tyd toe die woord “objektief” graag gebruik is. ’n Mens moet “objektief” na ’n saak kyk en dit “objektief” beoordeel. Dan kan jy op ’n rasionele grondslag bepaal wat die beste optrede of reaksie sal wees. As ons “objektief” vasgestel het wat “die waarheid”...

Uit die Woord

Hoe wonderbaar u Naam! As ek u hemel aanskou, die werk van u vingers, die maan en die sterre waaraan U ’n plek gegee het, wat is die mens dan dat U aan hom dink, die mensekind dat U na hom omsien? U het hom net ’n bietjie minder as ’n hemelse wese gemaak en hom met...