Formulier vir die ban

Geliefdes in ons Here Jesus Christus, U weet dat ons by verskillende geleenthede die tughandelinge met betrekking tot ons medelidmaat/medelidmate N, bekend gemaak het. Daarmee het dit ook onder u aandag gekom watter groot sonde hy/sy/hulle gedoen het en die groot...