Wisselformulier vir die bediening van die doop

Gemeente van ons Here Jesus Christus! God het ons lief en ons is sy kinders lank voordat ons van God bewus raak. Dit word deur die doop bevestig. Die doop is een van die kerk se twee sakramente. Dit gee sigbaar uitdrukking aan God se verbond met ons. Die doop getuig...

Formulier vir die bediening van die doop aan volwassenes

Predikante moet daarop let dat volwassenes wat gedoop word met gebruikmaking van hierdie Formulier, nié weer afsonderlik belydenis van geloof aflê nie. Die volwassedoop is ‘n geloofsbelydenisaflegging. Indien die volwasse dopeling ook sy/haar kinders wil doop,...