Wisselformulier vir die bediening van die nagmaal

Die wisselformulier fokus op die nagmaal as herinneringsmaal (verlede), versorgingsmaal (hede) en ‘n feesmaal wat gerig is op die toekoms. Hierdie betekenis van die nagmaal is in ooreenstemming met die NGB (artikel 35) en die HK (antwoord 76). Geliefdes in ons...

Formulier vir die bediening van die nagmaal (2)

Geliefdes in ons Here Jesus Christus, Luister hoe ons Here Jesus Christus die heilige nagmaal ingestel het soos die apostel Paulus dit in sy eerste Brief aan die Korintiërs weergegee het: ‘Ek het van die Here ontvang wat ek ook aan julle oorgelewer het: Die Here Jesus...

Formulier vir die bediening van die nagmaal (1)

Geliefdes in ons Here Jesus Christus, Luister hoe ons Here Jesus Christus die heilige nagmaal ingestel het, soos die apostel Paulus dit in sy eerste Brief aan die Korintiërs weergegee het: ‘Ek het van die Here ontvang wat ek ook aan julle oorgelewer het: Die Here...