5 Desember – ’n Nederige krip

5 Desember – ’n Nederige krip

Amos 8: 4-6 Daar is ’n harde werklikheid aan Christus se geboorte – dit was nie hierdie mooi, heilige, glansomringde plek waar selfs die diere se oë geblink het nie. Dit was ’n vuil, morsige plek, vol gebrokenheid en onvolmaaktheid. Jesus word juis in ’n stal gebore...

AKV Test gallery

Ayres J ds (Johan) – Germiston (P4) Bester D ds (Dolf) – Boksburg (P694) Bester JP ds (Johan) – Pretoria-Noord (P12) Beukes APJ ds (Dries) – Emeritaat, Swartkop (P13) Beukes CJ dr (Johann) – Weltevreden (P370) Beukes JA dr (Hannes)...
af
af