Lukas 17: 1-10 – Waar is geluk te vinde?

Broers en susters in onse Here Jesus Christus: Gelukkige mense is seker een van die skaarste artikels van ons tyd. As u nie saamstem nie, gaan kyk maar gerus vir ‘n slag na mense se gesigte. Daardie bekommerde uitdrukkings, daardie lang kyke na niks. Ry gerus vir ‘n...

Efesiërs 1: 15-23 – Om saggies te prewel: Vertrou

Broers en susters in onse Here Jesus Christus: Ek wil die prediking vanoggend begin deur aan u twee algemene ervarings voor te hou waarvan ek oortuig is u ook al beleef het. Twee ervarings, fiktief, maar ook twee ervarings wat net sowel waar kon wees. Dan, broers en...

Genesis 32: 22-32 – Nogtans geloof is ware geloof

Broers en susters in onse Here Jesus Christus: Elke Sondag wanneer ons in die kerk sit, bely ons ons geloof in God. Wanneer ons dit bely, sê ons ten minste twee dinge: Eerstens, dat ons glo dat God ‘n almagtige God is (die Skepper van die hemel en die aarde), en...

Genesis 23: 1-20 – Maak geloof ’n verskil?

Broers en susters in onse Here Jesus Christus: Is ons wat glo, se lewens werklik anders as hulle wat nie glo nie? Ons sê dit. Ons sê ons verhouding met God maak alles anders. Ons lewens het meer sin, ons het meer vreugde, ons het ‘n ongekende vrede binne ons. Want ons...