Lukas 17: 1-10 – Waar is geluk te vinde?

Broers en susters in onse Here Jesus Christus: Gelukkige mense is seker een van die skaarste artikels van ons tyd. As u nie saamstem nie, gaan kyk maar gerus vir ‘n slag na mense se gesigte. Daardie bekommerde uitdrukkings, daardie lang kyke na niks. Ry gerus vir ‘n...

Efesiërs 1: 15-23 – Om saggies te prewel: Vertrou

Broers en susters in onse Here Jesus Christus: Ek wil die prediking vanoggend begin deur aan u twee algemene ervarings voor te hou waarvan ek oortuig is u ook al beleef het. Twee ervarings, fiktief, maar ook twee ervarings wat net sowel waar kon wees. Dan, broers en...
af
af