Hoofstuk 9:  Historiese-kritiek en/of teologiese hermeneutiek?

Hoofstuk 7: Fundamentalisme

FUNDAMENTALISME[i] Prof E (Ernest) van Eck Universiteit van Pretoria 7.1.   Inleidend ’n Beskrywing van die begrip ‘fundamentalisme’ is nie ’n eenvoudige aangeleentheid nie. Die definisie van James Barr is in hierdie verband welbekend en kan as vertrekpunt dien....