Hoofstuk 14: Die rol van die interpreterende gemeenskap

Hoofstuk 13: Skrifbeskouing en waarheidsbegrip

SKRIFBESKOUING EN WAARHEIDSBEGRIP[i] Dr Gert J Malan Hervormde Gemeente Mosselbaai 13.1.  Inleidend Karl Barth was van mening dat die waarheid van die Bybel nie ’n historiese, geografiese, kulturele of wetenskaplike waarheid is nie. Dit is die waarheid van die...
Hoofstuk 14: Die rol van die interpreterende gemeenskap

Hoofstuk 12: Skrifverstaan en die Nuwe Testament

SKRIFVERSTAAN EN DIE NUWE TESTAMENT[i] Prof PA (Piet) Geyser (In memoriam: *1944 – †2020) 12.1.     Hermeneutiek as die kom tot verstaan Hierdie artikel sou in die geheel daaraan gewy kon word om in al die fyner genuanseerde aspekte van die begrip hermeneutiek op te...
Hoofstuk 9:  Historiese-kritiek en/of teologiese hermeneutiek?

Hoofstuk 7: Fundamentalisme

FUNDAMENTALISME[i] Prof E (Ernest) van Eck Universiteit van Pretoria 7.1.   Inleidend ’n Beskrywing van die begrip ‘fundamentalisme’ is nie ’n eenvoudige aangeleentheid nie. Die definisie van James Barr is in hierdie verband welbekend en kan as vertrekpunt dien....
af
af