Covid-19 het ons almal onverwags in 2020 getref. Baie mense vra: Is Covid-19 die wil van die Here? Is dit sy wil dat duisende mense reeds as gevolg van die virus gesterf het? 

In dieselfde asem kan ons ook vra: Was dit die wil van die Here dat met die Eerste Wêreldoorlog 22 miljoen mense gesterf het, met die Tweede Wêreldoorlog 60 miljoen en met die Spaanse griep 50 miljoen? Is dit die wil van die Here dat rampe en ellende die wêreld en vir my en jou tref? 

Is dit die wil van die Here dat rampe en ellende nie net roekelose mense tref nie, maar ook gelowiges? Baie keer gaan dit juis goed met die sondaars en sleg met die gelowiges (Ps 73). 

Covid-19 is nie die Here se straf op ons sonde soos baie beweer nie. Volgens die Bybel is ons almal sondaars. As die Here die mensdom moet straf vir hul sonde, sal alles en almal vernietig moet word. Ook kan ons nie sê dit is nou die begin van alles se einde nie. Nie eens die engele weet wanneer die einde daar is nie (Matt 24: 36-44). 

Wat antwoord ek en jy op hierdie vrae waarmee ons worstel? 

God alleen ken die antwoord, want Hy is God en ek en jy is mens. Hy is in die hemel en ons op die aarde. In die Here se gesprek met Job (38 en 39) is dit duidelik dat ons nie eens verklarings van alledaagse gebeure kan gee nie, hoe dan nog van dit wat God se wil of nie sy wil is nie? 

Die Bybelse boodskap is dat God nie slegte omstandighede veroorsaak nie. Al die pyn en die ellende was nie aanvanklik deel van God se skeppingsplan nie, maar is die gevolg van die sondeval en het daarom ook deel van ons lewe geword. Na die sondeval is dit lewenswerklikheid. Dit is hoe dit is. Tot Jesus se wederkoms leef ons in n wêreld waar goeie en slegte dinge gebeur, ook met ’n mensdom bestaande uit goeie en slegte mense. Dit beteken nou nie alles is maar aan die noodlot, die natuur of wat ook al oorgelaat nie. Nee, God bly altyd in beheer. Hy het alle mag in die hemel en op die aarde. Met Jesus se koms word n nuwe hoofstuk van die mens se bestaan oopgemaak. 

Waarom Covid-19 en baie ander dinge met ons gebeur, sal ons nooit regtig weet of verstaan nie. Wat ons wel weet: Dit is die wil van God om met alles deur Jesus Christus en sy Gees die mensdom op die regte spoor te bring, hulle te lei na Jesus Christus. Vir ons saligheid, redding, werklike welwese, is dit baie keer juis die beste dat die lydensbeker nie weggeneem word nie. Dat ons soos Jesus die pad van lyding moet stap tot die einde toe. 

Al verstaan ons dit nie nou nie en al het ons nie die antwoorde nie, wil God alles vir sy kinders ten goede laat meewerk (Rom 8: 28). Ons wat God se kinders is, kan altyd – te midde van voorspoed en rampe – seker wees dat niks ons sal skei van die liefde van God nie (Rom 8: 38). 

Selfs in die donkerste diepte, as jy bang is vir Covid-19 en die inpak daarvan op jou lewe. Wanneer jy miskien alleen met Covid in die hospitaal sou lê, is Hy jou Herder wat jou nooit sal verlaat nie. Wanneer jy worstel met God se wil en nie verstaan wat in jou lewe gebeur nie, kan jy Hom steeds loof, want ons is seker dat, in en deur Jesus, daar aan God se liefde vir ons geen einde is nie. Met sy krag (Fil 4: 13) kry ons die genade om alles wat na ons kant toe kom, voorspoed en teëspoed, te hanteer, en as die lyding nie weggeneem word nie, enduit voort te gaan. Om selfs soos die apostel Paulus en Silas lofliedere in die tronk te sing (Hand 16: 25). 

 

(Individuele skrywers dra self verantwoordelikheid vir die feitelike inhoud van en beskouings in hul artikels.) 

af
af
Deel met behulp van
Copy link