Soos altyd, was dit ’n voorreg en vreugde om vanjaar die lidmate in Paraguay te bedien. Hierdie voorreg word finansieel moontlik gemaak deur ’n aantal borge in Suid-Afrika, maar grootliks deur die lidmate in Paraguay.

Daarmee saam maak gemeentes Nelspruit en Mosselbaai ook ’n groot bydrae om vir die tydperk waarin ek en ds Eksteen Botes afwesig is tuis alternatiewe bediening te bekostig.  Daarvoor is die lidmate in Paraguay baie dankbaar. Vir die positiewe gesindheid van die NHKA om hulle steeds te bedien, is daar groot waardering, ook van die APK-lidmate en lidmate uit ander kerke en groeperings wat eredienste bywoon en baat vind by die bediening. Almal het gevra dat groete en dank namens hulle oorgedra moet word.

Pastorale besoeke is sekerlik die belangrikste deel van die bediening daar. Eredienste en Nagmaal is gehou op Caaguazu en in die Chaco. Diegene wat aanklank vind by die reformatoriese manier van doen, volhard met bywoning van eredienste, al is hulle elders ingeskakel, soos by die Mennoniete-gemeentes.

Aangesien Vrouedag in my besoektyd in die Chaco geval het, is ek gevra om vir die vroue ’n praatjie aan te bied, waarna hulle bespreking gevoer en gekuier het. Die lidmate daar, veral die vroue, het dit waardeer dat my vrou, Marietjie, weer op eie koste saamgekom het en tyd gemaak het om met hulle te kuier.

Soos ds Botes sekerlik ook kan getuig, word pastoraat al meer belangrik. Die feit dat ons twee predikante vir die bediening afgesonder is, het die voordeel dat ons oor jare heen vertrouensverhoudings kon opbou met die lidmate. Dit het tot gevolg dat lidmate pastorale gesprekke al meer benut om persoonlike probleme te bespreek en pastorale leiding te vra.

Share via
Copy link
Powered by Social Snap