Gemeente Greylingstad het ook meegedoen aan die viering van die Bybel in ons moedertaal sedert 1933.

Oor vier Sondae het die prediking gehandel oor Die Boodskap van die Bybel volgens die indeling van die Heidelbergse Kategismus: Sonde; Verlossing; en Blye Dankbaarheid; en met die vierde Sondag het ons Nagmaal gevier en ’n Bybeluitstalling daarmee saam gehou.

Op die tafel voor my was daar die vertalings van 1933, 1953, 1983, en die nuutste 2020-vertaling, almal oop by Psalm 23. Die lidmate het goed meegedoen met hul besondere Bybels, onder andere ’n Familiebybel en die ou Nederlandse Statebybel wat ook die belydenisskrifte, formuliere, en Psalms en Gesange van daardie tyd bevat. Laasgenoemde is tans in besit van die Els-familie. Die Bybel is sowat 200 jaar oud.

Die gemeente kon ook ’n kykie kry na die Hebreeuse Ou Testament, die Griekse Ou Testament (Septuaginta) en die Griekse Nuwe Testament.

Daarna het ek hulle toegelig oor Bybelvertaling en die werk wat oor ‘n lang tyd gedoen word.

(Ds Fanie Naudé is emerituspredikant en leraar in Gemeente Greylingstad)

Prof Wim Dreyer saam met ’n groep teologiestudente by die Voortrekkermonument tydens die 90-jaar-viering van die Bybel in Afrikaans, op 27 Augustus 2023.

Share via
Copy link
Powered by Social Snap