Die Hervormer

Maart 2024 | Jaargang 116 | Nommer 9

Kom ek gaan wys jou…

Johannes begin sy Evangelie met die belydenismatige woorde van Genesis 1:1: In die begin… Ons prewel vanselfsprekend saam: … het God die hemel en die aarde geskep.

Mymeringe oor Die Hervormer se maatskaplike rol

Ek het geen idee hoe laat dit is nie toe my selfoon vroegoggend skielik skril langs die bed lui. Ek besef wel dit is steeds stikdonker buite. Dit voorspel niks goed nie, dink ek by myself.

Op reis saam met God

Jesus het vol van die Heilige Gees van die Jordaan af teruggekom, en deur die Gees is Hy na die woestyn toe gelei, waar Hy veertig dae lank deur die duiwel versoek is. Die hele tyd het Hy niks geëet nie, sodat Hy aan die einde daarvan honger was. (Lukas 4: 1-2)

Uit die Woord

Maar Jesus antwoord hom…

Kinderversorging 100 jaar

Ek beleef die voorreg om reeds 33 jaar lid van die Kinderhuisdireksie te kan wees. Tydens my eerste vergadering, 1990, het ek gevra: Waarom moet ons kinders versorg wat glad nie eens deel van ons Kerk is nie? Ds Gert van Staden het my kortliks geantwoord: Hulle is die Here se kinders.

Al die nasies op ons voorstoep!

In hierdie aflewering fokus ons op die bediening van ds Danie Taljard, ’n predikant in diens van die Christelike Seemansorganisasie. Hulle gee uitvoer aan die opdrag in Matteus 28: 19 – Gaan dan na al die nasies toe en maak die mense my dissipels…

Tóg glo ek

Aan die begin van 2024, met reeds amper een kwart van die 21ste eeu agter die rug, is daar oorgenoeg rede om te wanhoop.

Hoekom glo ek onwrikbaar in die Drie-enige God?

Op 2 Januarie 2024 verskyn daar ’n artikel in die Daily Maverick onder die opskrif The five best reasons not to believe in God.

Stoepstories: Togas en tradisies

Verwarde Finalejaar van Verwoerdburg vra: Beste Oupa Stoep, ek is nou in die finale jaar van my teologiese studies en ek weet nie of ek nou al moet begin spaar sodat ek teen die einde van die jaar vir my ’n toga kan koop vir die legitimasieplegtigheid nie. Gaan dit nie goedkoper wees om net een te huur nie?

Share via
Copy link
Powered by Social Snap