Die Hervormer

Oktober 2023 | Jaargang 116 | Nommer 6

Genade onbeskryflik groot

Eens op ’n goeie dag hoor jy ’n Bybelgedeelte asof vir die eerste keer. Al ken jy dit hoe goed, dit kry skielik nuwe betekenis. Soms omdat iets in jou lewe verander het en ’n ou bekende waarheid op ’n ander manier tot jou deurdring.

Onbesonge helde van die Reformasie

Die Reformasie word gewoonlik geassosieer met prominente figure soos Martin Luther, Philipp Melanchthon, Johannes Calvyn, Huldrich Zwingli, Martin Bucer en John Knox. En hul bydraes gedurende die onstuimige 16de eeu is natuurlik onbetwisbaar.

Die kerk kan my nie in die hemel bring nie

Maar nou het die vryspraak deur God waarvan die wet en die profete getuig, in werking getree. Dit is die vryspraak wat nie verkry word deur die wet te onderhou nie, maar deur in Jesus Christus te glo. God gee dit sonder onderskeid aan almal wat glo. (Romeine 3: 21-22, AFR1983)

Uit die Woord

Op vaste fondamente

Ek is ’n Hervormer...

Oktobermaand is nie net die mooiste, mooiste maand nie, maar ook die maand waarin ons die Kerkhervorming herdenk. Is dit nog die moeite werd om na te dink oor die geskiedenis wat vyf eeue gelede in Europa afgespeel het? Het dit nog waarde om ’n “Hervormer” te wees?

Die Bybel in Afrikaans 90 jaar

Gemeente Greylingstad het ook meegedoen aan die viering van die Bybel in ons moedertaal sedert 1933.

Ons lewe in die VSA

Ons avontuur in die VSA het begin op 31 Januarie 2022. Vandag kyk ons terug op een jaar en sewe maande sedert ons hier aangekom het. Daar was so baie eerstes wat ons as gesin saam kon deel.

Age Quod Agis

Die hoërskool waar ek gematrikuleer het, het ’n Latynse leuse gehad wat lees Age Quod Agis, wat vry vertaal beteken, Wat jy doen, moet jy goed doen.

Inleiding in Afrikaans tot die lewe en werk van Martin Luther

In Hervormde Kerkverband het prof Natie van Wyk net so min bekendstelling nodig as wat Martin Luther in Reformatoriese kringe nodig gehad het. 

Oktober 1920 saam met ds DF Erasmus (sr) in Ventersdorp

Avondsmaalviering is gehou op 23 en 24 Oktober 1920 in Gemeente Ventersdorp (gestig 20.02.1892 en kerkgebou ingewy 28.03.1913), waartydens ds DF Erasmus as herder en leraar bevestig is – vir ’n rekord van 43 jaar! 

Swakopmund kry eie kerkgebou

Gemeente Namibkus in Namibië het aan die begin van Julie vanjaar hul nuwe kerkgebou in Swakopmund ingewy. Dit was ook die gemeente se 40ste verjaardag.

Predikant skielik oorlede

Ds AV (Antonie) van Staden (52), nie-diensdoende predikant, is Dinsdagoggend 29 Augustus tuis na ’n hartaanval oorlede.

Stoepstories: ’n Bietjie genade, asseblief Oupa!

Ek lees gereeld Oupa Stoep se Stoepstories en wil graag ook ’n eiertjie lê – of noem mens dit nou ’n flitsie stuur – rakende sy brief aan Dikvellige Dirkie van Danville oor ’n oorontwikkelde obsessie met foto’s (Die Hervormer, Augustus 2023).

Share via
Copy link
Powered by Social Snap