Die Hervormer

April 2020 | Jaargang 113| Nommer 1

 

Gasvryheid – ’n gawe van die Heilige Gees

Ek vermoed dat as die Here Jesus ’n huis van sy eie op aarde gehad het, die vreemdste mense sy drumpel sou deurtrap en gasvry ontvang sou word….

Wees steeds daar waar jy nodig is

Sou die Here my kom haal, mag Hy my dan aantref waar ek besig was om sy wil te doen. Want die geloof wat ek bely en leef, is nie ’n gekheid nie, dit is ’n geloof in ’n almagtige God. (Martin Luther)

Gló dat die opgestane Heer met jou saamloop!

Terwyl Hy saam met hulle aan tafel was, neem Hy die brood, vra die seën, breek dit en gee dit vir hulle. Toe gaan hulle oë oop, en hulle het Hom herken… (Lukas 24: 30-31)

Uit die Woord

Die hoop beskaam nie

Konsolidasie – wen of verloor?

Is konsolidasie ’n vloekwoord? Wat beteken sinergie? Kan dit werk?

Die Kerk se stem in die wêreld

Die tema van die 49ste Nasionale NHSV Kongres is Lééf die Liefde: Laat julle lig só voor die mense skyn… (Matteus 5: 16).

Skepping tot en met die koningskap van Saul

2020 is die Jaar van die Bybel. Dit is ook die jaar waarin die Bybelgenootskap reeds vir 200 jaar in Suid-Afrika bestaan…

Virtualiteit en teologie

Virtuele werklikheid is ’n nuwe bevrydende manier van bestaan. Dit was die woorde van Jaron Lanier, ’n tegnologiepionier en -denker, in 1988…

Sketse uit die geskiedenis van die Hervormde Kerk (1824-2024)

In hierdie aflewering kyk ons na die vestiging van ’n eie teologiese opleiding vir die NHKA.

Dietrich Bonhoeffer 1906-1945

Op 9 April word die teregstelling van die Duitse teoloog Dietrich Bonhoeffer kort voor die einde van die Tweede Wêreldoorlog 75 jaar gelede herdenk. Hierdie is ’n oorsig van sy lewe.

As al die kerke afbrand...

Dit gaan nie altyd oor die plekke waarheen ons gaan om te aanbid nie, dit gaan soms oor die kerk wat binne jou siel en gees is. (Rudi Claase)

Stoepstories: Aan die tafel met die Nagmaal

Leerling Lidmaat van Leeudoringstad skryf: Liewe oom Stoep, ek is besig met volwasse kategese en gaan een van die dae hopelik die voorreg hê om Nagmaal te gebruik. Kan Oom my help om te  weet wat ek als moet en nie moet doen nie as ek by die tafel aansit?

Share via
Copy link
Powered by Social Snap