Die Hervormer

April 2023 | Jaargang 116 | Nommer 1

Waar vind die gelowige innerlike krag vir die daaglikse lewe?

Dit mag dalk vergesog klink, maar hierdie artikel se opskrif gaan oor die ekonomie. In die laaste paar dae van Februarie vanjaar was daar drie belangrike gebeurtenisse, elk met ’n beduidende impak op die groter ekonomie.

Wie gee om?

Ons jongste was vyf jaar oud. Ek mis vir Ouma! treur sy op ’n dag weer, min of meer ’n jaar nadat my ma oorlede is. Lomperig probeer ek troos met die versekering dat Ouma baie gelukkig is waar sy nou is. Snikkend antwoord sy: Ek wil nie hê sy moet gelukkig wees nie, ek wil hê sy moet hiér wees!

Paulus se stryd en ons verlossing

Ek weet immers dat die goeie nie in my woon nie, nie in my sondige aard nie. Daar is by my wel die wil om die goeie te doen, maar ek doen dit nie. Die goeie wat ek wil doen, doen ek nie, maar die slegte wat ek nie wil doen nie, dit doen ek. (Romeine 7: 18 en 19, AFR 1983)

Uit die Woord

Die lig op my pad

Morele verwonding vanuit pastorale perspektief

Geweld is ’n realiteit wat deel is van ons lewe in Suid-Afrika. Statistieke toon dat die Suid-Afrikaanse samelewing van die hoogste syfers van geslagsgebaseerde geweld teen vroue in die wêreld het. 

Luister na die bome

Ons huis in Augestraat in Swellendam het ’n pragtige uitsig op die Langeberge. ’n Klein stukkie in die hoek van ons erf is opsygesit vir ’n bos met plaaslik-inheemse bome, so 50 vierkante meter. Voor ons intrek was daar niks, nie eens onkruid nie.

Wysheid as ’n vrou in die Judese geskrifte (Deel 2)

In Deel 1 van hierdie artikel is die personifikasie van wysheid in Spreuke (Hebreeus en Grieks) en Qumran-geskrifte bekyk. In hierdie deel word gekyk na tekste uit Ben Sira, Henog en die Wysheid van Salomo.

Verpligting van studente met NHSV studielenings

Die konsep pay it forward kom van die vroegste tye af en ons vind dit in die antieke letterkunde reeds vanaf die Griekse komedies tot by briewe van Benjamin Franklin.

Lééf die liefde!

AAN ALLE VROUELIDMATE VAN DIE NHKA

Geagte Dames

Die NHSV Hoofbestuur groet u en vertrou dat dit met u almal goed gaan. Die volgende sake word onder u aandag gebring en ons versoek dat u asseblief die datums sal deurgee in u gemeentes.

Koolveld kry ’n nuwe kragbron

In ’n geloofsprong vanuit die Kragbron word ’n Hervormde gemeente gestig op die koolmyndorpie Witbank. Intensief is debat gevoer oor of die swartgoud lank genoeg sal hou dat die gemeente kan groei en oorleef. Die gevaar was dat die myne uitgewerk sou word voordat ’n kragstasie, damme en ander nywerhede hulle daar kon vestig.

Van der Hoff op pad na 100 jaar

Die Van der Hoff Teologiese Vereniging is, soos die tweede deel van die naam aandui, ’n vergadering van teologiestudente wat op ’n gereelde basis byeenkom. Deur die jare het Van der Hoff die plek van heenkome en tuiskoms geword. Dié plek waar studente mekaar beter kon leer ken en besondere bande met mekaar kon smee.

Stoepstories: Kom vir ’n diens!

Onnutsige Otto van Onseepkans vra: Beste Oupa Stoep, ek het pas my Ford Cortina Vet Ses laat opdoen. Die werktuigkundige het gesê dat ek hom elke drie maande moet vat vir ’n diens. Wat dink Oupa sal die beste wees, dat ek my Cortina bring na die oggenddiens of na die aanddiens?

Share via
Copy link
Powered by Social Snap