Die Hervormer

Augustus 2022 | Jaargang 115 | Nommer 4

Mag ons daarteen waak dat ons besluite dogmas word

Ek was in die Aula daardie dag tydens die Algemene Kerkvergadering toe daar gepraat is oor of kinders by die Nagmaal toegelaat mag word of nie…

God is vír ons, wie kan dan teen ons wees?

Ons beleef tans onseker tye in die geskiedenis van ons land. Ons gaan gebuk onder beurtkrag, baie hoë brandstofpryse, stygende kospryse en ’n algemene gevoel van magteloosheid.

My storie, met die geloof van ’n martelaar

Toe sê Jesus vir sy dissipels: “As iemand agter My aan wil kom, moet hy homself verloën en sy kruis opneem en My volg. Want elkeen wat sy lewe wil red, sal dit verloor; maar elkeen wat sy lewe om My ontwil verloor, sal dit vind.” (Matteus 16: 24-25, AFR33/53).

Uit die Woord

Volg My!

Die Teologiese Opleidingsfonds stel gewone mense in staat om die buitengewone te vermag

My betrokkenheid by die Teologiese Opleidingsfonds (die Fonds) sedert 2008 wat aan die einde van Junie 2022 ten einde geloop het…

Opwindende geleenthede vir gemeentes

Die verspreiding van God se Woord aan alle mense in die taal van hul keuse, is die verantwoordelikheid van elke lidmaat van die Kerk. Daarby bied dit die geleentheid aan gemeentes van die Kerk om ’n verskil te maak in die gemeenskap en met ander kerke saam te werk, en dit dra by tot die opbou van die gemeente. Hier is enkele voorbeelde.

Profetiese uitsprake in die Ou Testament

Tekste moet binne die verband waarin hulle geskryf is, gelees en verstaan word. Dit is ’n goue reël vir die korrekte verstaan van enige teks, en dit geld veral ook vir tekste uit die Bybel. Naas die literêre en leefwêreldverband, is die tipe literatuur van ’n teks ook wesenlik belangrik vir die verstaan van die totale teks en sy dele.

Vrae oor Nagmaal

Geagte Redaksie

Waarom mag kinders nie Nagmaal gebruik nie? Ek het vroeër vir prof Piet Geyser dieselfde vraag gevra en hy het met my saamgestem dat dit tog toegelaat kan word…

Twee predikante binne twee weke oorlede

Van Junie tot Julie 2022, binne ongeveer twee weke, is twee van die NHKA se emerituspredikante oorlede.

Koersvas deur die storm

Verspreiding van volledige Bybels deur die Wêreldbond van Bybelgenootskappe (WBG) het in 2021 die 32,6 miljoen kerf verbygesteek…

Stoepstories: Elkeen het ’n eie storie

Ongeduldige Odette van Ogies skryf: Beste Oupa Stoep, help asseblief! Ek het ’n tydelike werkie gekry by die plaaslike tehuis vir bejaardes en die oumense maak my mal!

Share via
Copy link
Powered by Social Snap