Die Hervormer

Januarie/Februarie 2022 | Jaargang 114 | Nommer 9

Jý kies hoe jy belê vir jou toekoms

Afgetree. Die laaste keer salaris gekry. Wat gaan jy dóén? wil almal weet. Voorlopig niks veel anders nie – net ’n bietjie minder hiervan en ’n bietjie meer daarvan.

Hou moed, God kyk uit vir ons

Ons was Oujaarsdag met vakansie by Swartvlei, by Sedgefield. My woonwastaanplek is direk langs die gemeenskapsaaltjie waar die kampeerders op Oujaar so ’n bietjie ritmies beweeg…

Waar is jy?

…die Here God het na die mens geroep en vir hom gevra: “Waar is jy?” (Genesis 3: 9, AFR1983)

Uit die Woord

Want ek was bang…

Hoop en heling

Lidmate hoor die afgelope tyd dikwels dat ons in uitdagende tye in ’n gebroke wêreld leef – dit het al feitlik soos ’n refrein geword. Tye wat siektetoestande van minder of meer ernstige aard tot gevolg kan hê.

Onopgeloste stres kan jou leierskap beïnvloed

Sedert Maart 2020 beleef alle predikante en geestelike leiers ongekende uitdagings in hul leierskap en bediening…

’n Tuiste

By die doopvont moes die predikant my seker aanspreek as Gabriël Michael Johannes. Dié name is waarskynlik uit die Bybel ontleen waar dit gesante van God benoem.

Kreatiewe pastorale ingrype ná trauma (1)

Dr Cobus Jansen van Nieuwenhuizen het die PhD-graad (Pastorale Studies) aan die einde van 2021 verwerf. Hierdie artikel (Deel 1) en die teks in die Maart 2022-uitgawe (Deel 2) is ’n verwerking van sy proefskrif.

Voorbidding vir vervolgde Christene

Geagte Redaksie

Noudat ek weer Hermann Hartfeld se boek Glaube trotz KGB lees, kom ek uiteindelik so ver om aan u te skryf…

Inent of nie?

Geagte Redaksie

Ek is ingeënt. My dokter het daarop aangedring weens my mediese toestand…

Jong dosent nou medeprofessor

Prof T (Tanya) van Wyk is met ingang van 1 Januarie 2022 medeprofessor…

Twee predikante in Desember oorlede

Gedurende Desember 2021 is twee van die NHKA se emerituspredikante oorlede…

Stoepstories: Nuwejaarsvoornemens

Teleurgestelde Tillie van Tsumeb vra: Beste Oupa Stoep, ek het sulke mooi voornemens vir hierdie nuwe jaar gehad, maar hulle het almal hier teen middel Januarie gesneuwel…

Share via
Copy link
Powered by Social Snap