Die Hervormer

Julie 2020 | Jaargang 113| Nommer 4

 

Die koninklike wet

Die Covid-19-krisis het ons gekonfronteer met wette, regulasies en voorskrifte…

Raak ’n oomblik stil, en draai na God

Baie jare gelede het ek en Elize een jaar besluit om van Plettenbergbaai tot by Kaapstad, kuslangs, met ons ou Golfie en ’n tweemantent te toer…

God verstaan

Hy het Hom toe van hulle afgesonder omtrent so ver as ’n mens met ’n klip kan gooi…

Uit die Woord

Ek voel doodsbenoud!

Meningspeiling onder predikante van die NHKA

Die Moderamen het met hul vergadering van 15 Mei 2020 besluit dat ek, as voorsitter van die Kommissie van die Algemene Kerkvergadering, geleentheid moet skep om ’n boodskap van bemoediging aan die predikante van die Kerk te rig…

Skepping en ekologie – hoe volhoubaar is planeet aarde?

Dit is noodsaaklik om voortdurend oor die stand van die ekologiese krisis te berig…

Sketse uit die geskiedenis van die Hervormde Kerk (1824-2024) Denkrigtings in Hervormde Teologie (2): Dialektiese Teologie

Dit word algemeen aanvaar dat die dialektiese teologie ’n groot invloed op Hervormde teologie uitoefen…

Stoepstories: Zoem, zoem, weg is hy!

Zumpie Zorgman van Zeekoevlei skryf: Beste Oupa Stoep, ek is ’n baie positiewe mens en glo ’n mens moet altyd iets positiefs probeer kry selfs uit die slegste van ervarings…

Predikant skielik oorlede

Ds HW (Henk) Calitz (40) van Carletonville is Vrydag 19 Junie oorlede…

Share via
Copy link
Powered by Social Snap