Die Hervormer

Julie 2021 | Jaargang 114 | Nommer 4 

Vrees!

Vrees het die afgelope 15 maande eintlik ’n nuwe betekenis bygekry, vermom in die masker van die Covid-19-pandemie.

Styg uit bo die vrees

In hierdie vreemde tye word feitlik almal van ons gedryf deur vrees. Dit is wat ons lees in die voorbladartikel deur ds Dries Beukes.

Verwagting teenoor realiteit

God het hierdie Jesus uit die dood laat opstaan; daarvan is ons almal getuies…
(Handelinge 2: 32, 33 en 36)

Uit die Woord

God Drie-Enig

Die waar en die wolhaar van Covid-19-vaksiene

Die Covid-19-pandemie word algemeen vergelyk met die Spaanse griep van 1918…

Fotografie – verf met lig

Op versoek van die redaksie deel ek graag met lesers ’n paar gedagtes rondom die liefde wat ek vir fotografie het en die genot wat ek uit my stokperdjie put…

Luister, leer en resoneer

Daar is ’n ou gesegde wat lui: Moenie alles glo wat jy hoor nie. Dit is ’n waar­heid wat oor en oor bevestig word in ’n wêreld vol van skelms, bedrieërs en swen­de­laars.

Raak betrokke by bejaardesorg

Die teoloog Bill Hybels het eenkeer dié uitspraak gemaak: Wat die Kerk nie het nie, is nie gevra nie, en as jy gevra het en nie gekry het nie, het jy verkeerd gevra.

Predikant na lang siekbed oorlede

Emerituspredikant ds JJ (Johan) du Toit (84) is Maandagaand 7 Junie na ’n lang siekbed oorlede.

Geskiedkundige ringsvergadering!

Op Sondag 9 Mei 2021 het die ring van Brakpan by Gemeente Zesfontein vergader.

Stoepstories: Wat doen dominees in die pandemietyd?

Bemoeisieke Bettie van Bultfontein vra…

Share via
Copy link
Powered by Social Snap