Die Hervormer

Junie 2021 | Jaargang 114 | Nommer 3 

Toegerus deur die Heilige Gees

Ons gedenk tans die uitstorting van die Heilige Gees. Dit was die moment waarop die geskiedenis van die kerk begin het…

Verkondiging verby grense

Juniemaand is Pinkstermaand. Juniemaand is ook tradisioneel in ons geskiedenis die maand waarin ons meer aandag aan sending en evangelie gegee het…

Getuig van God se kragtige dade in jou lewe

U het my van jongs af onderrig, o God, en ek getuig nou nog van u kragtige dade. (Psalm 71: 17, AFR1983)

Uit die Woord

Ek sal jubel oor u genade

Samewerking oor kerkgrense heen

Toe ek jare gelede in Sheffield gestudeer het, het die Walliese predikant van ons plaaslike gemeente vir ons die storie vertel van die Wallieser wat as die enigste oorlewende op ’n eiland uitgespoel het…

Dieselfde roeping en passie

’n Predikant van die Hervormde Kerk en ’n predikant van die NG Kerk deel ’n pastorie… Wat klink soos die begin van ’n grappie wat in teetyd by die AKV oorvertel kan word, is van die begin van 2021 af die werklikheid in ons huishouding…

Soekend na genade eerder as getalle

Ek het my pad tussen kerke in 2018 begin loop…

Biddend vir mekaar

My man is op 6 Desember 2020 by die NG Gemeente Victoria-Wes bevestig. Dit was die eerste en ook die enigste preek wat ek van hom bygewoon het. Nie uit snaaksheid nie, maar omdat ek van toe af elke Sondag by die Verenigende Gereformeerde Kerk in Suider-Afrika (VGKSA) Victoria-Wes gepreek het…

Bilaterale ooreenkoms met die NG Kerk

In die Maart 2012-uitgawe van Die Hervormer het ds Dries Beukes, destyds visevoorsitter van die Kommissie van die AKV en lid van die Tussenkerklike Raad, geskryf oor die bilaterale ooreenkoms tussen die NHKA en die NG Kerk…

Subtiele krag van oorreding in teks en prediking

My proefskrif vir my PhD in Semitiese Tale se tema is: ’n Retories-kritiese studie van die verhaal van Bashir (Leiden Oriental Ms 951(2)).

Vakante werkruimtes – Harare en Ermelo

Gekwalifiseerde predikante word uitgenooi om aansoek te doen vir die volgende vakante werkruimtes.

Die eerste predikant van Pretoria: Ds AJ Begemann (Deel 1)

Vandeesmaand, 15 Junie 190 jaar gelede, is Adriaan Jacob Begemann in 1831 te Dongen, Noord-Brabant, Nederland, gebore, waar sy vader predikant was. Hy heet na sy oupa aan moederskant…

’n Nuwe blik op terapie

Ek en ’n paar kollegas het op 19 en 20 April sowel as op 10 en 11 Mei die geleentheid gehad om ’n kursus in korttermynterapie by te woon…

Stoepstories: Halfmas-maskers

Gemaskerde Gottlieb van Germiston  skryf: Beste Oupa Stoep, ek dra nog baie getrou my masker as ek enigsins in die publiek is, maar ek sien meer en meer mense wie se neuse bo hul maskers uitsteek…

Share via
Copy link
Powered by Social Snap