Die Hervormer

Junie/Julie 2023 | Jaargang 116 | Nommer 3

Het die kerk ’n toekoms nodig, of het die toekoms ’n kerk nodig?

In enige gesprek oor die toekoms van die kerk is ’n gelowige op die minste besig met die uitspreek van ’n droom vir die kerk, maar ook ten beste besig met ’n oefening in die spekulatiewe.

Protestante protesteer...

Waar is die kerke dan? Wat het geword van die stemme van die profete? Waarom help geloofsgemeenskappe nie om die gety te draai nie? Opmerkings soos hierdie in meningstukke in die hoofstroommedia is niks vreemd nie.

Soos ’n boom by waterstrome

Dit gaan goed met die mens wat … in die woord van die Here sy vreugde vind, dit dag en nag oordink. Hy is soos ’n boom wat by waterstrome geplant is, wat op die regte tyd vrugte dra en waarvan die blare nie verdroog nie. (Psalm 1: 1, 2, 3, AFR1983)

Uit die Woord

Die boom dra vrugte by ’n stroom

Groot gemeentes wat leer

Dit is lekker om in ander gemeentes van die Kerk te kom en tuis te voel. Die reformatoriese teologie, die waardes wat ons aanhang, en die wyse waarop Hervormers in die algemeen met mekaar omgaan, skep ’n gevoel van eensgesindheid wat kosbaar is.

WGGK vergader in Suid-Afrika

Die uitvoerende bestuur van die WGGK (World Communion of Reformed Churches) het van 20 tot 24 Mei 2023 in Kempton Park vergader.

Dankbaar vir 90 jaar van seën

Dit is moontlik nie algemene kennis nie, maar ’n dialek van Afrikaans is, aldus ’n paar bronne, reeds so vroeg as in 1595 gepraat.

Tradisionele teodisee – ons sit met ’n probleem... (Deel 1)

Die mensdom vra al vir millennia die vraag: Waarom is daar lyding in die wêreld? 

50 jaar gelede kry Hervormers in die Eikestad weer ’n kerkgebou

Op 9 Junie 1973 is die kerkgebou van die Nederduitsch Hervormde Gemeente Stellenbosch ingewy.

Nasionale NHSV Kongres 2023 – Lééf die liefde

Om die lig vir die wêreld te wees, is om God se liefde vir die wêreld te wys, om die donkerte in ander se lewens te verdryf met God se lig wat daarop skyn. Dit word ’n lig wat aangesteek bly – dit is ons kinders van die Lig se nalatenskap aan hierdie wêreld!

Besondere toekenning aan emeritusprofessor

Die CLF-Elise Tempelhoff-toekenning vir Omgewingsbewaring is onlangs gemaak aan prof Johan Buitendag, emerituspredikant van die NHKA en ’n vorige dekaan van die Fakulteit Teologie en Religie aan die Universiteit van Pretoria.

Twee emerituspredikante oorlede

Gedurende April en Mei vanjaar is twee van die NHKA se emerituspredikante oorlede.

Stoepstories: Emeritaat is maar eina

Amper-op-emeritaat van Apiesrivier vra: Beste Oupa Stoep, toe die nuutste Almanak uitkom, sien ek my naam staan baie naby aan bo op bladsy 2 van die lys van diensdoende predikante. Ek besef toe met ’n skok dat ek my sal moet begin voorberei vir my emeritaat. Oupa is so wys dat Oupa seker vir my raad het oor hoe om emeritaat te hanteer, asseblief?

Share via
Copy link
Powered by Social Snap