Die Hervormer

Maart 2022 | Jaargang 114 | Nommer 10

Is daar in 2022 nog iets om oor te sing?

Met die lees van hierdie artikel lyk dit hopelik ook vir jou asof die intense bedreiging van 2021 se Covid-19 al meer iets van die verlede is…

Op pad na die Algemene Kerkvergadering

Met groot oë het ek destyds as jong predikant my eerste Algemene Kerkvergadering gaan bywoon…

Anders, oud of nuut?

’n Mens gooi ook nie nuwe wyn in ou leersakke nie; anders bars die sakke oop, die wyn loop uit en die sakke gaan tot niet. Nee, ’n mens gooi nuwe wyn in nuwe leersakke, en beide bly behoue. (Matteus 9: 17, AFR2020).

Uit die Woord

’n Nuwe begin

Beplanning vir die 73ste Algemene Kerkvergadering

Die Algemene Kerkvergadering is ’n bykomende vergadering van die ampte gevorm deur ampsdraers wat deur kerkraadsvergaderings afgevaardig is as verteenwoordigers van hulle ampte, en verteenwoordig die Kerk…

Kuns uit my hart

My kunsverhaal het begin toe ek nog maar ’n klein dogtertjie was, met ’n ma wat gedurig vir ons sewe kinders die mooi dinge van die lewe uitgewys het. As ons in die veld gestap het, sou sy ons die blommetjies tussen die graspolle laat raaksien, of ons bewus maak van die warm kleure in die winterlandskap.

Kreatiewe pastorale ingrype ná trauma (2)

Dr Cobus Jansen van Nieuwenhuizen het die PhD-graad (Pastorale Studies) aan die einde van 2021 verwerf. Hierdie artikel (Deel 2) en die teks in die Januarie/Februarie 2022-uitgawe (Deel 1) is ’n verwerking van sy proefskrif.

Grepe uit die geskiedenis van die NHKA: Die 1922 Randse mynstaking en die Kerk in die Goudstad (Deel 2)

Teen Kersfees 1921 is ’n aantal sake in die industrie aan die Rand op die spits gedryf…

’n Roetemerker op ’n nog onvoltooide reis

Prof Yolanda Dreyer se emeritaat en die baan wat sy oopgemaak het.

Stoepstories: Die paashaas

Kekkelende Kaatjie van Kraaifontein vra: Beste Oupa Stoep, met Paasfees om die draai het ek gewonder: Waar kom die paashaas vandaan?

Share via
Copy link
Powered by Social Snap