Die Hervormer

Mei 2020 | Jaargang 113| Nommer 2

 

Verkondiging te midde van die inperking

Die maatreëls wat op 15 Maart 2020 aangekondig is en die grendeltyd waarin ons ons vanaf 27 Maart bevind…

Raak opnuut betrokke by mekaar

En hier is ons in grendelstaat hoofstuk 2… Elke dag as ek die nuus op die internet soek, sien ek presies hoe lank ons reeds in isolasie is…

Hemelvaart 2020

Jesus kom toe nader en sê vir hulle: “Aan My is alle mag gegee in die hemel en op die aarde. Gaan dan na al die nasies toe en maak die mense my dissipels…” (Matteus 28: 18-19)

Uit die Woord

Jesus se opdrag

Ekonomiese implikasies van Covid-19 vir die Kerk

Covid-19 het ons lewens oornag verander. Op vele maniere. Van die veranderinge was ten goede, maar hierdie artikel probeer die lens draai…

49ste Nasionale Kongres van die NHSV

Die NHSV se 49ste Nasionale Kongres wat van 14 tot 16 Junie 2020 sou plaasvind, word uitgestel na 2021. Die spesifieke datum sal later bepaal word.

Ringsvergaderings 2020

Belangrik: Hierdie is die aanvanklik beplande datums. Weens die inperkings word die ringsvergaderings tans nuut geskeduleer.

Jerusalem tot Babel tot Jerusalem

In hierdie Jaar van die Bybel dra Die Hervormer graag by tot lidmate se kennis van die Bybel, met ’n Bybelse tydlyn wat in drie agtereenvolgende uitgawes verskyn.

Hoe lees ons die Ou Testament?

Die manier waarop ons die Ou Testament lees en verstaan, loop hand aan hand met ons Skrifverstaan, of dan ons hermeneutiek…

Sketse uit die geskiedenis van die Hervormde Kerk (1824-2024)

In hierdie aflewering kyk ons verder na die vestiging van ’n eie teologiese opleiding vir die NHKA.

Herontdekking van God se sending

Johannes, en die gemeente tot wie hy hom rig, het hulself aan die einde van die eerste eeu na Christus as ’n minderheidsgroep in ’n vyandige gemeenskap bevind.

Preeksketse en oordenkings

Die Sentrum vir Gemeentelike Bediening (SGB) het op grond van die besluite van die Algemene Kerk-vergadering en met toestemming van die Kommissie van die AKV ’n gekoördineerde aksie in die Hervormde Kerk geloods…

Hannes, my vriend, is dood

Woensdag 18 Maart 2020 lui my selfoon om 20:28. Dis Jasper van der Westhuizen. Hy vra of ek gehoor het van Hannes en Ibel Beukes. Ek sê Nee. Hy vertel my dat hulle albei dood is, vermoor…

Stoepstories: Vers en kapittel

Verwarde Fiona van Vosbergshoop skryf: Liewe Oupa Stoep, tydens hierdie deurmekaar tyd met die Covid-19-pandemie, het daar kort-kort boodskappe deurgekom wat verwys na verse in die Bybel..

Share via
Copy link
Powered by Social Snap