Die Hervormer

Mei 2021 | Jaargang 114 | Nommer 2 

’n Kwessie van perspektief

Per aspera ad astra – deur uitdagings of ontberings na die sterre. Vanuit die perspektief van ’n vlieënier, sou ’n mens miskien kon sê: “deur wolke na die sterre”…

Teologiese opleiding te midde van verandering

Hoeveel keer hoor ’n mens nie in gesprekke met ouer mense hoe goed die ou tye, die verlede was nie…

Kyk met nuwe oë na mekaar

En almal is vervul met die Heilige Gees, en het in ander tale begin praat, soos die Gees aan hulle gegee het om hardop uit te spreek. (Handelinge 2: 4, AFR2020).

Uit die Woord

Belofte van die Heilige Gees

Teologiese opleiding in die Hervormde Kerk

Die opleiding van predikante was en is belangrik vir die Hervormde Kerk. Dit is baie duidelik uit die geskiedenis van die Kerk…

Teologiese opleiding en verandering, ’n eie ervaring

Ek het 24 jaar gelede, in 1997, ingeskryf aan die Universiteit van Pretoria, Fakulteit Teologie, Afdeling A om teologie te studeer met die doel om ’n predikant van die NHKA te word…

My teologiese studies – verrykend en uitdagend

Die Hervormde Kerk het nog altyd die teologiese opleiding van predikante aan ’n universiteit hoog op prys gestel. Dit blyk uit die feit dat die Hervormde Kerk ’n sleutelrol gespeel het in die vestiging en uitbouing van ’n teologiese fakulteit aan die Universiteit van Pretoria…

Brugbediening in stormagtige tye

Ek was so opgewonde toe ek gevra is om ’n artikel van 800-1 200 woorde vir Die Hervormer te skryf…

Grepe uit die geskiedenis van die NHKA: Jou doop is jou aandeel

Toeka was jou doopdatum belangriker as jou geboortedatum…

Meningspeiling onder predikante tydens die tweede Covid-19-vlaag

Vandag, op 26 Maart 2021, tydens die skrywe van hierdie artikel, is dit presies ’n jaar gelede…

Predikant sterf weens Covid-19

Ds MD (Giel) Malan (64) van Wonderboompoort is Goeie Vrydag, 2 April, oorlede na sy stryd met Covid-19.

Stoepstories: By Zeerust is die aarde plat

Zorgsame Zenobia van Zeerust skryf: Beste Oupa Stoep, ek is my lewe lank ’n inwoner van Zeerust en hoor nou die dag dat daar blykbaar ’n kerkraadsbesluit is wat sê dat die aarde plat is hier by Zeerust en nie rond is, soos op ander plekke nie. Kan Oupa my dalk meer hiervan vertel?

Share via
Copy link
Powered by Social Snap