Die Hervormer

Mei 2023 | Jaargang 116 | Nommer 2

Die psigiese impak van onsekerheid, en die rol van die kerk

Ek sit in my spreekkamer en wonder oor die laaste paar jaar. Wat was die dinge wat mense se lewens oor die algemeen beïnvloed het? Die een ding wat baie probleme in mense se lewens veroorsaak, is onsekerheid.

Die (verlore) kuns van gesprekvoering

Ons moet praat! Hierdie drie woorde kan selfs die dapperstes onder ons in ’n koue angssweet laat uitslaan. Maar, ongeag watter beelde dit by jou oproep, ons móét praat. Almal van ons. Met mekaar. Mens tot mens. Weer en weer.

Kan jy dit hoor?

Maar die Here sê vir hom: “Kom uit, en gaan staan op die berg voor My, die Here, Ek wil verbygaan.” Skielik was daar ’n baie sterk wind wat die berg stukkend geruk en die rotse gebreek het voor die Here. Maar in die wind was die Here nie. Na die wind was daar ’n aardbewing. Maar in die aardbewing was die Here nie. Na die aardbewing was daar ’n vuur…

Uit die Woord

Ek wil die Here loof!

Só wil die Algemene Kommissie help

Die Hervormer het in die eerste uitgawe van 2023 berig dat die Kommissie van die Algemene Kerkvergadering (AKV) op hul bosberaad van 15-18 Januarie indringend besin het oor die opdragte van die 73ste AKV en oor maniere waarop hulle strategies leiding kan gee om gemeentes daadwerklik te help.

Verjongingskuur vir Kempten se orrel

Wolfgang Amadeus Mozart het die orrel die Koning van Instrumente genoem. Ek is bly ek bevind my in sulke uitgelese geselskap, want dis presies hoe ek oor ’n orrel voel, veral as dit kom by die begeleiding van sang in ’n erediens. 

Die saak van Jesus

Watter van die twee is die wydste, die breedste, het die grootste moontlikhede – teologiese wetenskap of geloof? Die studente frons. As hulle halfhartig hand opsteek, is die meeste ten gunste van die wetenskap. Die wetenskap is tog wyd en breed. Dit is die wetenskap wat die grense van bestaande denke oorsteek en nuwe moontlikhede oopmaak. Tog?

Deeglike studie oor ’n denker, leermeester en opvoeder van die Reformasie

Philipp Melanchthon: Die denker, leermeester en opvoeder van die Reformasie
(HTS Religion & Society Series, Volume 12)
IWC van Wyk

Die Van der Hoffs

Meimaand het nogal ’n rol in ds Dirk van der Hoff se lewe gespeel. Vier lewensfases het telkens in Mei aangebreek. Van der Hoff was die eerste predikant in die pioniersjare van die Voortrekkers se vestiging van ’n eie republiek in die noorde van Suid-Afrika.

Ons groet ’n staatmaker

Mev Marietjie Smith (65), salarisbeampte by die Sinodale Dienssentrum, het aan die einde van April vanjaar na 40 jaar diens afgetree. Ons het haar gevra om ons ’n kykie te gee in haar wedervaringe in dié pos.

Nuwe Kerkorde nou elektronies beskikbaar

Die Kerkorde van die 73ste Algemene Kerkvergadering van die NHKA is pas elektronies in PDF-formaat beskikbaar gestel.

Stoepstories: Oudword is nie vir sissies nie

Geriatriese Gertjie van Gouritsmond vra: Beste Oupa Stoep, dit was pas my 75ste verjaardag, maar dit voel soos nou die dag dat ek in graad 1 was. 

Share via
Copy link
Powered by Social Snap