Die Hervormer

Mei 2024 | Jaargang 117 | Nommer 2

Christenwees in Suid-Afrika in 2024

Die Kommissie van die Algemene Kerkvergadering het tydens ’n vorige vergadering (1 Maart 2024) besluit dat ’n skrywe aan gemeentes van die Hervormde Kerk gestuur sal word…

Pinkster: Deur die Gees van God gelei

In elke nuwe tydvak beland unieke aktuele kwessies op die tafel. Elke geslag worstel dan met die vraag of Skriftuurlike getuienis genoegsaam is om relevante antwoorde daarop te verskaf…

Uit die Woord

God vergeet ons nie

Veerkrag vir die lewe

Gesondheid en welstand word dikwels gemeet aan mense se veerkragtigheid (resilience). Veerkragtigheid het te doen met die menslike vermoë om te herstel, “terug te bons” na die belewenis van trauma en teenslae in die lewe.

200-jarige herdenking van die eerste AKV in 1824

Die Kommissie van die Algemene Kerkvergadering het besluit dat die Hervormde Kerk in 2024 deelneem aan die herdenking van die eerste AKV wat in 1824 vergader het.

Philadelphia: Om namens Jesus vir mense lief te wees

’n Studentegemeente het unieke uitdagings. Waar kry jy mense om die kerkbanke vol te sit?

Ermelo en Ermelo-Suid: Vir Bybelverspreiding

Elke jaar is daar ’n klomp inisiatiewe en kreatiewe idees waarmee die Bybelgenootskap gemeentes motiveer om fondse in te samel vir Bybelverspreiding.

’n Kerkorde vra ’n unieke manier van verstaan

Dr Robert Jones het pas ’n tweede PhD-graad aan die Noordwes-Universiteit behaal. Die onderwerp van sy proefskrif was Hermeneutiek van Kerkreg toegepas op die Kerkorde van die NHKA.

Van kerkhowe en konsentrasiekampe

’n Mens ry maklik by Springfontein verby op die lang roete vanaf Gauteng na Kaapstad.

Vanmelewe se stemdag

Sonja Herholdt sing liedjieboer Anton Goosen se verlangwoorde: Vat my terug (saam) na die Blouwaterberge … Van heinde en verre kom die kapkarre aan. Die vosperde galop dat die stofduiwels staan. Naby die groot tent hoor jy die gesing…

Ons is in Suid-Afrika, maar ons is nie soos Suid-Afrika nie

Dat baie dinge baie skeefloop in ons pragtige land, is ’n feit. 

Lof vir Rata-hoopdraer

Suzanne van Deventer, maatskaplikewerk-bestuurder by Rata Maatskaplike Dienste verantwoordelik vir die DPS-pleeghuise, is op 19 Maart vanjaar vereer met Solidariteit Helpende Hand se Hoopdraers-toekenning…

Stoepstories: Die kapel der kapelle

Opgewonde Olga van Onseepkans vra: Beste Oupa Stoep, ek en my man het ’n stukkie grond op Onseepkans geërf. Ons het daarmee saam ook ’n stewige geldelike erflating ontvang.

Share via
Copy link
Powered by Social Snap