Die Hervormer

November/Desember 2019 | Jaargang 112 | Nommer 8

 

Sing ’n nuwe Kerslied

Elke jaar rondom Oktober begin die beplanning en voorbereiding vir die jaarlikse Kerssangdiens. Een van die hoogtepunte van die jaar, want met die Kerssangdiens kondig ons aan: Kerstyd het begin.

Genade onbeskryflik groot

Na die 71ste Algemene Kerkvergadering is die Kerk deur ’n briefskrywer daarvan beskuldig…

Kersfees gaan nie maar net oor ’n mooi storie nie

Die tyd het aangebreek, en die koninkryk van God het naby gekom… (Markus 1: 15)

Uit die Woord

Die tyd het aangebreek

Almal gelyk voor God

Op 24 September 2019, Erfenisdag, het die afgevaardigdes van die 72ste Algemene Kerkvergadering met ’n meerderheid stem besluit dat kultuurgebruike van die verlede…

’n Vergadering van die vroue, of nie?

Van die vier kanonieke Evangelies is Lukas die Evangelie wat die meeste aandag aan die vrou gee, in so ’n mate dat sommige Lukas as “die Evangelie van die vroue” beskryf…

Die NHKA op pad na 2025

Die NHKA se 72ste Algemene Kerkvergadering het van Maandag 23 tot Donderdag 26 September by Gemeente Wonderboom plaasgevind, met die opening Sondagaand 22 September by Gemeente Montana.

Ons kritiese verruiming van Karl Barth se Skrifbeskouing

Karl Barth se denke het waarskynlik die grootste invloed gehad op ons Skrifbeskouing, hoewel ons dit krities verruim het tot ’n eiesoortige Hervormde weergawe.

Sketse uit die geskiedenis van die Hervormde Kerk (1824-2024)

In hierdie aflewering kyk ons na die vooruitgang en verval in die geledere van die Hervormde Kerk.

Persoonlike indrukke van die 72ste AKV

“Tydens die vergadering het ek die gevoel gekry dat die Kerk só besig is, maar is ons op die pad waar God ons wil hê?”

Nuwe rade en komitees

Tydens die 72ste AKV is die volgende persone in die verskillende rade/komitees verkies…

’n Familiebyeenkoms

Die pas afgelope Algemene Kerkvergadering was ook ’n geleentheid vir predikantegesinne om bymekaar te kom…

Toekennings tydens die opening van die AKV

Na afloop van die erediens tydens die opening van die 72ste AKV is toekennings aan vyf persone gemaak.

Stoepstories: Watse ding is ’n Liturgiese Erediens?

Miriam Kwaadsteniet van Lawaaiwater vra: Ons het ’n ouerige dominee wat by ons aflos en hy het vir die gemeente gesê dat ons ’n “Liturgiese Erediens” gaan doen rondom Kerstyd…

Share via
Copy link
Powered by Social Snap