Die Hervormer

November/Desember 2020 | Jaargang 113| Nommer 8

Die Woord het, deur die eeue, die boodskap steeds gebring…

God se eerste woorde in die Bybel is woorde van hoop: Laat daar lig wees!

Wees stil, want die Heilige is hier

In die konsistorie van Gemeente Groot Marico hang ’n ou swart-wit foto. Dit is die foto van die vertalers van die 1933-vertaling van die Bybel…

Die Lig skyn in die duisternis

Meteens staan daar ’n engel van die Here by hulle, en die heerlikheid van die Here het rondom hulle geskyn. (Lukas 2: 9)

Uit die Woord

Die Lig kom na die wêreld

Diploma in Bediening – skat in die saailand

Die afgelope klompie jaar was daar ’n beduidende afname in die getal voornemende studente wat vir teologiese studies inskryf…

Vordering onderweg na 2025

Met die opening van die 72ste Algemene Kerkvergadering in 2019 was dr André Ungerer se tema Die Kerk onderweg na 2025…

’n Mondstuk om op trots te wees!

Toe die aankondiging kom dat Suid-Afrika op 27 Maart 2020 ’n tyd van inperking sou betree, was die April-uitgawe van Die Hervormer reeds by die drukker…

Lees ’n teks altyd in konteks

Om ’n Bybelse teks in konteks te lees, bly een van die belangrikste beginsels van Bybelinterpretasie, maar dit word tog steeds dikwels misken.

Reformatoriese teologie – die kosbare pand van die Hervormde Kerk

Die 72ste Algemene Kerkvergadering (2019) het besluit dat die Hervormde Teologiese Kollege (HTK) versterk en uitgebou moet word…

Bestel die Bybel 2020

Gemeentes kan nou bestellings plaas vir die Bybel 2020. Die Bybel word amptelik bekendgestel op Sondag 29 November.

Stoepstories: Die wyse manne

Wonderende Wilhelmina van Wonderboom wil weet: Deel van die Kersversierings wat mens nou orals sien, die prentjies van die drie wyse manne in hulle mooi kleurryke gewade met sulke punthoede op hulle koppe. Wie was hulle nou eintlik?

Share via
Copy link
Powered by Social Snap